Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

2017/2071(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
BUDG

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016

2017/2061(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 6/2017 - Sekcja III - Komisja

2017/2060(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

2017/2053(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI [PPE] Gérard DEPREZ [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

2017/2052(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
BUDG

Jan OLBRYCHT [PPE] Isabelle THOMAS [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków nr V/AB-02/C/17 - Trybunał Obrachunkowy

2017/2049(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków nr 1/2017 - ESDZ

2017/2048(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 05/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2047(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 04/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2046(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 03/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2045(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa