Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków DEC 28/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2241(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

2018/2240(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 27/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2235(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 26/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2234(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 25/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2233(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 22/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2239(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 3/2018 - Komitet Regionów

2018/2238(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS

2018/0904(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON BUDG

Jean ARTHUIS [ALDE] Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS

2018/0903(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON BUDG

Jean ARTHUIS [ALDE] Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2231(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa