Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków V/AB-03/A/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2102(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 17/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2113(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 16/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2112(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 15/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2111(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 14/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2110(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-09/C/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2108(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-08/C/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2107(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-07/C/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2106(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-06/A/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2105(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-05/C/17 – Trybunał Obrachunkowy

2017/2104(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa