Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków nr 3/2018 – Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

2018/2278(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków nr 2/2018 – SEAE

2018/2276(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

2018/2275(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D] Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

2018/2274(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 4/2018 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości

2018/2273(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 3/2018 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości

2018/2272(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 8/2018 – Komitet Regionów

2018/2265(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 35/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2266(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 33/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2264(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 32/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2263(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa