Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków V/AB-09/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2139(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-08/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2138(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-07/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2137(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-06/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2136(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-05/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2135(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-04/T/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2134(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-03/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2133(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 16/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2130(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 15/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2129(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 14/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2128(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa