Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017

2018/2057(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 09/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2052(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 08/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2051(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 07/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2050(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 06/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2049(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

2018/2048(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

przedmiotowo właściwa

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje

2018/2046(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D] Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 5/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2045(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz belgijskich – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

2018/2043(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 04/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2031(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

przedmiotowo właściwa