Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków 7/2017 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

2017/2268(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2017 – SEAE

2017/2267(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków 2/2017 - Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

2017/2263(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 33/2017 - Sekcja III - Komisja

2017/2262(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 8/2017 - Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości

2017/2261(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 7/2017 - Trybunał Sprawiedliwości

2017/2252(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-14/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2017/2251(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-13/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2017/2250(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-12/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2017/2249(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-11/C/17 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2017/2248(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa