Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków DEC 26/2017 - Sekcja III - Komisja

2017/2219(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 25/2017 - Sekcja III - Komisja

2017/2218(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Virement de crédits DEC 21/2017 - Section III - Commission

2017/2223(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Virement de crédits DEC 23/2017 - Section III - Commission

2017/2224(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Draft amending Budget No 6 to the General Budget 2017 Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines)

2017/2217(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 5/2017 - Komitet Regionów

2017/2215(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 4/2017 - Komitet Regionów

2017/2214(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 1/2017 - Komitet Regionów

2017/2213(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 20/2017 – Sekcja III – Komisja

2017/2212(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva

2017/2200(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa