Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz na przedłużenie programu wspierania reform strukturalnych

2018/2073(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

przedmiotowo właściwa

Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2019 r. – zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2018

2019/2021(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków 2-INF/2019 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

2019/2018(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-02/C/19 - Trybunał Obrachunkowy

2019/2017(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-01/T/19 - Trybunał Obrachunkowy

2019/2016(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 08/2019 - Sekcja III - Komisja

2019/2015(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 07/2019 - Sekcja III - Komisja

2019/2014(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 05/2019 - Sekcja III - Komisja

2019/2013(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków budżetowych DEC 01/2019 – sekcja III – Komisja

2019/2012(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa