Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków budżetowych DEC 03/2018 – sekcja III – Komisja

2018/2026(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych

2018/2024(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz niemieckich – EGF/2017/008 DE/Goodyear

2018/2025(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE [PPE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-02/C/18 - Trybunał Obrachunkowy

2018/2020(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-01/C/18 - Trybunał Obrachunkowy

2018/2019(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 01/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2016(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 02/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2015(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję – EGF/2017/007 SE/Ericsson

2018/2012(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Urmas PAET [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 34/2017 - Sekcja III - Komisja

2018/2000(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

Jens GEIER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski

2018/2001(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

przedmiotowo właściwa