Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Rozwoju

22-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P5B001

+ Koordynatorzy

22-01-2020

10:30

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Budżetowa

22-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ Koordynatorzy

22-01-2020

10:15

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:30

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Gospodarcza i Monetarna

22-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ Wspólne posiedzenie

+ Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

+ Joint ECON-ENVI meeting

23-01-2020

09:15

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

22-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

22-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

08:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

22-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

17:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Koordynatorzy

23-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

22-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Koordynatorzy

22-01-2020

10:00

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ Wspólne posiedzenie

+ Komisja Rozwoju

22-01-2020

10:15

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

Podkomisja Praw Człowieka

22-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

11:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

12:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ DEMONTAŻ SPRZĘTU DO WIDEOKONFERENCJI

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

22-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

22-01-2020

11:30

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ Koordynatorzy

22-01-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

23-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne