Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

23-09-2019

14:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ PIĄTE POSIEDZENIE GRUPY DS. WSPÓLNEJ KONTROLI PARLAMENTARNEJ AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW ŚCIGANIA (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Gospodarcza i Monetarna

23-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

23-09-2019

15:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Handlu Międzynarodowego

23-09-2019

17:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Budżetowa

24-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Koordynatorzy

24-09-2019

11:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

24-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Transportu i Turystyki

24-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW KOMISJI TRAN

24-09-2019

10:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

17:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW KOMISJI TRAN

Komisja Rybołówstwa

24-09-2019

09:00

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

24-09-2019

14:30

Bruksela : ASP - A1G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Kultury i Edukacji

24-09-2019

11:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

24-09-2019

15:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej

25-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P4B001

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

25-09-2019

14:30

Bruksela : PHS - P4B001

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

26-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P4B001

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE