Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Kontroli Budżetowej

17-10-2019

09:00

Bruksela : PHS - P4B001

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

17-10-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Podkomisja Praw Człowieka

17-10-2019

10:00

Bruksela : ASP - A5G365

+ z udziałem posłów

+ ETUC representatives on Hong Kong

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

17-10-2019

14:00

Bruksela : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF Customs programme - Rapp.: Grapini

Komisja Rozwoju Regionalnego

21-10-2019

19:00

Strasburg : WIC - WIC200

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ Extraordinary meeting of the Committee on Regional Development

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

21-10-2019

19:00

Strasburg : LOW - N1.3

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ Extraordinary LIBE committee meeting

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

21-10-2019

19:30

Strasburg : LOW - N1.4

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ Extraordinary ECON-ENVI Committee meeting (Rule 58)

21-10-2019

19:45

Strasburg : LOW - N1.4

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ Extraordinary ENVI Committee meeting

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

22-10-2019

09:00

Strasburg : LOW - S4.4

+ Sprawozdawcy posiłkowi

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

23-10-2019

09:00

Strasburg : PFL - F-01301

+ z udziałem grup politycznych

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Komisja Gospodarcza i Monetarna

04-11-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

05-11-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

05-11-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne