Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

► Thursday, 8 January 2015 from 9.00 to 12.30
 
     Meeting room: ASP (Altiero Spinelli) 5G 3
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
European Commission and other Institutions Budget Discharge 2013

On 8.1.15 the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with Commissioner Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) on the European Commission Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Alex Brenninkmeijer (Rapporteur: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for this hearing: Dan Nica).
 
Moreover, during the same meeting, CONT Members will also hold an exchange of views on the 2013 Discharge to the other Institutions, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible Baudilio Tomé Muguruza (Rapporteur Ryszard Czarnecki).
 

   
Financial rules applicable to the general budget of the Union

On 8.1.2015 the Budgetary Control Committee will discuss the draft opinion of the Committee on Budgets on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on financial rules applicable to the budget of the Union.
 
(CONT Draftsman:  Tamás Deutsch)
Deadline for tabling amendments: 13 January 2015
Adoption in CONT: 21 January 2015

 
Więcej informacji
 
ECA Special report on EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti

On 11.12.2014, a joint Budgetary Control/Development Committees presentation of the Special Report No 13/2014 took place under the chairmanship of Ingeborg Gräßle and Linda McAvan, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Hans Gustaf Wessberg.  Members had an exchange of views about the management and implementation of EU support for the rehabilitation in Haiti following the earthquake.
 
Rapporteur: Jens Geier

   
European Commission and European Development Fund (EDF) Discharge 2013

On 11.12.2014 the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with Commissioner Neven Mimica (International Cooperation & Development) on the European Commission and EDF Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Danièle Lamarque, (Rapporteur for the Commission: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for the hearing on the Commission discharge: Igor Šoltes; Rapporteur for EDF discharge: Martina Dlabajová).

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.    kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.    rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

 
Witam w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w roli jej przewodniczącej. W skład komisji wchodzi w obecnej kadencji 30 posłanek i posłów z 17 państw członkowskich. Posiedzenia komisji Parlamentu odbywają się z reguły raz lub dwa razy w miesiącu.
 
Kontrolujemy sposób wykorzystania środków z budżetu UE (ok. 130 mld EUR rocznie). Naszym budżetem zarządza przede wszystkim Komisja Europejska, która wydaje największą jego część: 80% w państwach członkowskich i ok. 13% w państwach trzecich. Pozostałe 7% to po prostu wydatki administracyjne. Sprawdzamy, czy środki wykorzystano zgodnie z przepisami i czy osiągnięto cele polityki. Innymi słowy: czy obywatele otrzymują faktyczną wartość dodaną za cenę, którą płacą?
 
Kompetencje Komisji Kontroli Budżetowej obejmują również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) z siedzibą w Luksemburgu. Zajmujemy się ponadto horyzontalnymi aspektami europejskiego ustawodawstwa.
 
Ważnym partnerem w tym zakresie jest dla nas Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu: jego sprawozdania stanowią ważne podstawy naszej pracy.
 
Zarządzanie finansami można porównać do działania papierka lakmusowego: jeśli nie funkcjonuje, oznacza to, że nie funkcjonuje też wiele innych rzeczy.
 
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Prosimy o kontakt!
 
Z wyrazami szacunku
Inge Gräßle