Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nie przegap
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Więcej informacji
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

CONT 17-03-2014 - 16:51  

The European Commission’s management of EU funds in 2012 won the Budgetary Control Committee’s “budget discharge” seal of approval on Tuesday. Yet MEPs expressed reservations about the high error rate in agriculture and regional policy spending at national level. In separate votes, discharges to the Council and the Riga-based electronic communications regulatory body BEREC were postponed.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
 
2.    zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
 
3.   
kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 
4.    monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
 
5.    stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
 
6.    stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
 
7.   
rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim. 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Z wielką przyjemnością pragnę powitać Państwa na stronie internetowej Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). Strona ta została stworzona, aby umożliwić obywatelom śledzenie prac komisji.
 
Komisja CONT nadzoruje, w jaki sposób wydawane są środki z budżetu UE, na ile realizowane są związane z tym cele i czy programy warte są wydanych pieniędzy, a jednocześnie dba o to, aby pieniądze podatników europejskich były wykorzystywane w sposób wydajny i skuteczny oraz zgodnie z prawem UE. W tym kontekście komisja ściśle współdziała z Trybunałem Obrachunkowym i proponuje usprawnienia na podstawie wyników kontroli prowadzonych przez Trybunał, tak aby zapewnić należyte zarządzanie finansami.
 
Ponadto komisja CONT współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zaostrzenia walki z nadużyciami i korupcją związanymi z budżetem UE.
 
Głównym narzędziem, jakim dysponuje komisja CONT, jest procedura udzielania absolutorium. W trakcie tej procedury komisja CONT sprawdza, w jaki sposób wszystkie zaangażowane strony, tj. między innymi komisja, Parlament, inne instytucje i agencje, wykonują budżet UE.
 
Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak realizujemy to w praktyce, proponuję przyjrzeć się naszym sprawozdaniom. Możecie Państwo również oglądać bezpośrednie transmisje z posiedzeń naszej komisji oraz przeglądać materiały dzięki różnym odsyłaczom znajdującym się na naszej stronie, co powinno pozwolić Państwu lepiej poznać prace komisji CONT.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
 
 
Michael Theurer