Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the nomination of François-Roger Cazala as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

  REPORT on the nomination of Alex Brenninkmeijer as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  REPORT on the nomination of Nikolaos Milionis as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

  REPORT on the nomination of Joëlle Elvinger as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

  REPORT on the nomination of Klaus-Heiner Lehne as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

30-09-2019 A9-0010/2019 PE638.755v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

30-09-2019 A9-0011/2019 PE638.757v02-00
CONT

Petri SARVAMAA