Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 17 października 2019 r.

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2019 (Discharge 2018): E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 7/2019 (absolutorium za rok 2018): działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 8 października 2019 r.

06-10-2019 CONT_OJ(2019)10-08_1 PE641.380v01-00
CONT

 

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

30-09-2019 A9-0010/2019 PE638.755v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DRUGIE SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

30-09-2019 A9-0011/2019 PE638.757v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 października 2019 r.

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 września 2019 r. - Czwartek, 26 września 2019 r.

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

POPRAWKI 1 - 16 - Projekt sprawozdania Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA