Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Rezultaty wyszukiwania : 2

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt sprawozdania Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

PROJEKT DRUGIEGO SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Termin składania poprawek : 06-09-2019