Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Analiza

Historia budżetu UE
14-06-2019 Analiza

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Badanie

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Badanie

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Badanie

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Badanie

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Badanie

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Badanie

Integrated Territorial Investments as an Effective Tool of the Cohesion Policy
15-03-2019 Analiza