Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 5/2019 (absolutorium za rok 2018): Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 12/2019 (absolutorium za rok 2018): Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 7/2019 (absolutorium za rok 2018): działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA