Przesłuchania


Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

24-09-2018 - Education in the digital era

CULT 26-09-2018 - 11:44
heads with skills and digital loading

The hearing focused on basic digital life skills necessary to meet the challenges of the digital age and on how digital technologies enrich learning in a variety of ways and offer a broad range of learning opportunities (e.g. citizenship and media literacy, including visual literacy). (Przeczytaj więcej)

11-07-2018 - New European Agenda for Culture

CULT 23-07-2018 - 16:56
PH 11-07-18

The CULT Committee held a public hearing on the New European Agenda for Culture. (Przeczytaj więcej)

23-01-2018 - The EU Youth Strategy

CULT 29-01-2018 - 16:35
CULT Public hearing 23-01-18

The CULT Committee held a public hearing on the EU Youth Strategy. (Przeczytaj więcej)

22-11-2017 - Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news

CULT 28-11-2017 - 10:07
CULT PH Fake news

The CULT Committee held a public hearing on the “Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news”. (Przeczytaj więcej)

10-10-2017 - European Solidarity Corps

CULT 11-10-2017 - 15:50
CULT_PH_ESC_10-10-17

The CULT Committee held a joint public hearing with the EMPL Committee on the “European Solidarity Corps” (ESC). (Przeczytaj więcej)

10-10-2017 - EMPL/CULT hearing on European Solidarity Corps

EMPL CULT 11-10-2017 - 09:19
Poster for the joint hearing EMPL/CULT on European Solidarity Corps

The purpose of this joint hearing EMPL/CULT was to debate the objective and effectiveness of the European Solidarity Corps. A number of important questions were debated regarding the ESC format and form, objectives and implementation, as well as its reliance on existing EU programmes and funds. (Przeczytaj więcej)

21-06-2017 - Implications of Brexit for Culture and Education

CULT 07-07-2017 - 12:05
PH Brexit

The CULT Committee held a public hearing on the implications of Brexit for culture and education. (Przeczytaj więcej)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Przeczytaj więcej)

24-01-2017 - Academic Further and Distance Education as Part of the Lifelong Learning Strategy

CULT 30-01-2017 - 15:03
CULT Public hearing 24-01-17

The purpose of the hearing on "Academic Further and Distance Education as Part of the European Lifelong Learning Strategy" is to debate issues relating to academic and further distance education in the EU, with particular emphasis on the potential of both distance and "on-the-spot" studies in the context of the European lifelong learning strategy. (Przeczytaj więcej)