Z ostatniej chwili

The next CULT committee meeting

22-05-2017 - 17:03

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

30-05-2017 09:00 / 09:30 AFET CULT
30-05-2017 09:45 / 12:30 CULT

Biblioteka Multimedialna

04-05-2017 - 09:03
CULT Posiedzenie
02-05-2017 - 15:05
CULT AFET Posiedzenie

Powitanie

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Witamy na stronie internetowej Komisji Kultury i Edukacji. Znajdą tu Państwo informacje o naszej pracy, takie jak porządek posiedzeń, projekty sprawozdań i poprawek, oraz szczegóły dotyczące członków komisji, w tym dane kontaktowe. Mogą też Państwo śledzić przebieg naszych posiedzeń na żywo w internecie.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt