Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    aspektów kulturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza:
(a)    pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury,
(b)    ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej,
(c)    zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej,
 
2.    polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich
       i kształcenia ustawicznego;
 
3.    polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego;
 
4.    polityki dotyczącej młodzieży oraz rozwoju polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki;
 
5.    polityki informacyjnej i środków przekazu;
 
6.    współpracy z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami
       i instytucjami międzynarodowymi.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie Komisji Kultury i Edukacji. Znajdą tu Państwo informacje na temat prowadzonych przez nas działań – na przykład programów przyszłych posiedzeń czy też projektów sprawozdań i zgłoszonych do nich poprawek – oraz informacje o członkach komisji, dzięki czemu mają Państwo możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym posłem. Mogą Państwo również śledzić na żywo posiedzenia komisji dzięki transmisjom w Internecie.
 
Komisja Edukacji i Kultury działająca w Parlamencie jest odpowiedzialna za kwestie dotyczące edukacji, kultury, młodzieży, sportu oraz kulturowych i edukacyjnych aspektów polityki medialnej UE. Rola komisji w zakresie przyjmowania nowych przepisów prawa i nadzorowania programów UE w tych dziedzinach jest podobna do roli, jaką spełniają rządy poszczególnych państw członkowskich. Do wspomnianych programów można zaliczyć program „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego finansowany jest program wymiany studenckiej Erasmus; Program „Kultura 2007”, z którego finansowany jest program „Europejska Stolica Kultury” oraz program „Media 2007”, dzięki któremu możliwe było sfinansowanie produkcji wielu głośnych filmów europejskich, takich jak na przykład „Slumdog. Milioner z ulicy”. Ponadto komisja regularnie prowadzi wysłuchania publiczne, które mają na celu zebranie informacji od ekspertów na temat różnych aspektów pracy komisji.
 
Jestem dumna, że mogę przewodniczyć tej komisji i mam nadzieję, że dzięki naszej stronie internetowej będą Państwo mogli z większą łatwością śledzić prowadzone przez nas działania.
 
Doris Pack
Przewodnicząca, Komisja Kultury i Edukacji