Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 W skrócie

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Badanie

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Badanie

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 W skrócie

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 W skrócie

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Analiza

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Badanie