Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r. - Czwartek, 5 września 2019 r.

28-08-2019 DEVE_OJ(2019)09-04_1 PE640.640v01-00
DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 10 lipca 2019 r.

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE