Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

2019/0099(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

2019/0090(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

2019/0078(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

2019/0076(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Zmiana decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

2019/0070(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
DEVE

opiniodawcza

Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

2019/2010(BUD) Procedura budżetowa
DEVE

opiniodawcza

Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

2018/0356(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

2018/0358(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
DEVE

opiniodawcza

Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)

2018/0329(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
DEVE

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2018/2168(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
DEVE

opiniodawcza