Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 June 2016 - Thursday 30 June 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.

27-06-2016 CONT_OJ(2016)06-27_1 PE 584.115v03-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.

27-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-27_1 PE 585.482v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - Czwartek, 23 czerwca 2016 r.

23-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-23_1 PE 585.451v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 30 czerwca 2016 r. - Czwartek, 30 czerwca 2016 r.

23-06-2016 DROI_OJ(2016)06-30_1 PE 585.490v01-00
DROI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.

22-06-2016 AFET_OJ(2016)06-27_1 PE 585.440v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - Poniedziałek, 4 lipca 2016 r.

22-06-2016 EMIS_OJ(2016)07-04_1 PE 585.494v01-00
EMIS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 30 czerwca 2016 r. - Czwartek, 30 czerwca 2016 r.

21-06-2016 INTA_OJ(2016)06-30_1 PE 585.436v01-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. - Poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.

21-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-27_1 PE 585.461v01-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 21 czerwca 2016 r. - Wtorek, 21 czerwca 2016 r.

21-06-2016 EMPL_OJ(2016)06-21_1 PE 584.230v01-00
EMPL