Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 listopada 2017 r. - Wtorek, 28 listopada 2017 r.

28-11-2017 PECH_OJ(2017)11-28_1 PE 612.359v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 listopada 2017 r. - Wtorek, 28 listopada 2017 r.

27-11-2017 EMPL_OJ(2017)11-27_1 PE 613.550v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 listopada 2017 r. - Czwartek, 23 listopada 2017 r.

22-11-2017 INTA_OJ(2017)11-22_1 PE 613.276v02-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Monday 27 November 2017 - Tuesday 28 November 2017

22-11-2017 CONT_OJ(2017)11-27_1 PE 613.611v01-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 listopada 2017 r. - Czwartek, 23 listopada 2017 r.

22-11-2017 REGI_OJ(2017)11-22_1 PE 613.495v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 listopada 2017 r. - Czwartek, 23 listopada 2017 r.

22-11-2017 SEDE_OJ(2017)11-22_1 PE 613.485v02-00
SEDE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 21 listopada 2017 r. - Wtorek, 21 listopada 2017 r.

21-11-2017 EMPL_OJ(2017)11-21_1 PE 613.418v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 November 2017 - Wednesday 29 November 2017

21-11-2017 AGRI_OJ(2017)11-29_1 PE 613.599v01-00
AGRI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 21 listopada 2017 r. - Wtorek, 21 listopada 2017 r.

21-11-2017 PECH_OJ(2017)11-21_1 PE 612.358v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 27 November 2017 - Tuesday 28 November 2017

21-11-2017 LIBE_OJ(2017)11-27_1 PE 613.594v01-00
LIBE