Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

15-10-2015 REGI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.654v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 15 października 2015 r. - Czwartek, 15 października 2015 r.

15-10-2015 FEMM_OJ(2015)10-15_1 PE 567.831v02-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 15 października 2015 r. - Czwartek, 15 października 2015 r.

15-10-2015 SEDE_OJ(2015)10-15_1 PE 569.643v02-00
SEDE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 13 października 2015 r. - Wtorek, 13 października 2015 r.

13-10-2015 PECH_OJ(2015)10-13_1 PE 567.832v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 12 października 2015 r. - Wtorek, 13 października 2015 r.

12-10-2015 EMPL_OJ(2015)10-12_1 PE 569.476v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 15 października 2015 r. - Czwartek, 15 października 2015 r.

08-10-2015 AFET_OJ(2015)10-15_1 PE 569.658v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 22 października 2015 r. - Czwartek, 22 października 2015 r.

08-10-2015 INTA_OJ(2015)10-22_1 PE 569.663v01-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 15 października 2015 r. - Czwartek, 15 października 2015 r.

08-10-2015 INTA_OJ(2015)10-15_1 PE 569.664v01-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

08-10-2015 CULT_OJ(2015)10-15_1 PE 569.484v01-00
CULT

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

08-10-2015 PETI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.671v01-00
PETI