Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 29 maja 2019 r. - Środa, 29 maja 2019 r.

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/15922

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Środa, 17 kwietnia 2019 r.

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE 637.531v01-00
DEVE AFET

Dokumenty zgrupowane w dossier AFET/8/15937

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. - Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE 637.556v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15893