Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r. - Wtorek, 27 lutego 2018 r.

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r. - Wtorek, 27 lutego 2018 r.

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r. - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r.

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r. - Wtorek, 27 lutego 2018 r.

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 March 2018 - Thursday 8 March 2018

23-02-2018 FEMM_OJ(2018)03-08_1 PE 618.182v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 5 March 2018 - Monday 5 March 2018

22-02-2018 TRAN_OJ(2018)03-05_1 PE 618.207v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 February 2018 - Tuesday 27 February 2018

22-02-2018 CJ01_OJ(2018)02-27_1 PE 618.181v01-00
FEMM LIBE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 27 lutego 2018 r. - Wtorek, 27 lutego 2018 r.

22-02-2018 DROI_OJ(2018)02-27_1 PE 613.534v02-00
DROI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r. - Poniedziałek, 26 lutego 2018 r.

21-02-2018 CONT_OJ(2018)02-26_1 PE 618.189v01-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 lutego 2018 r. - Czwartek, 22 lutego 2018 r.

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL