Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Środa, 25 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 LIBE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.989v02-00
LIBE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Środa, 25 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Środa, 25 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 DROI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.910v03-00
DROI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 kwietnia 2018 r. - Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 14 May 2018 - Tuesday 15 May 2018

24-04-2018 TRAN_OJ(2018)05-14_1 PE 621.016v01-00
TRAN

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r. - Wtorek, 24 kwietnia 2018 r.

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET