Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 5 września 2016 r. - Poniedziałek, 5 września 2016 r.

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 19 lipca 2016 r. - Wtorek, 19 lipca 2016 r.

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Wednesday 31 August 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 14 lipca 2016 r. - Czwartek, 14 lipca 2016 r.

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 13 lipca 2016 r. - Czwartek, 14 lipca 2016 r.

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 13 lipca 2016 r. - Czwartek, 14 lipca 2016 r.

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 13 lipca 2016 r. - Czwartek, 14 lipca 2016 r.

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO