Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 9 mars 2015 - Lundi 9 mars 2015

09-03-2015 PECH_OJ(2015)03-09_1 PE 549.438v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

09-03-2015 JURI_OJ(2015)03-09_1 PE 549.436v02-00
JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 5 marca 2015 r. - Czwartek, 5 marca 2015 r.

05-03-2015 EMPL_OJ(2015)03-05_1 PE 549.427v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

03-03-2015 AFET_OJ(2015)03-09_1 PE 549.445v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 9 marca 2015 r. - Poniedziałek, 9 marca 2015 r.

02-03-2015 ECON_OJ(2015)03-09_1 PE 549.440v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

02-03-2015 ITRE_OJ(2015)03-09_1 PE 549.442v01-00
ITRE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 26 lutego 2015 r. - Czwartek, 26 lutego 2015 r.

26-02-2015 EMPL_OJ(2015)02-26_1 PE 549.232v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

26-02-2015 ENVI_OJ(2015)03-09_1 PE 549.426v01-00
ENVI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 26 lutego 2015 r. - Czwartek, 26 lutego 2015 r.

26-02-2015 REGI_OJ(2015)02-26_1 PE 549.258v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 5 marca 2015 r. - Czwartek, 5 marca 2015 r.

26-02-2015 LIBE_OJ(2015)03-05_1 PE 549.421v01-00
LIBE