Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 6 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 6 lutego 2017 r.

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v02-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Środa, 25 stycznia 2017 r.

25-01-2017 CJ20_OJ(2017)01-25_1 PE 597.543v01-00
AFCO AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 EMPL_OJ(2017)01-25_1 PE 597.455v05-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 ITRE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.551v02-00
ITRE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Czwartek, 26 stycznia 2017 r.

25-01-2017 TRAN_OJ(2017)01-25_1 PE 597.425v02-00
TRAN

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Czwartek, 26 stycznia 2017 r.

25-01-2017 PECH_OJ(2017)01-25_1 PE 597.395v03-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r.

25-01-2017 FEMM_OJ(2017)01-25_1 PE 595.686v03-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Czwartek, 26 stycznia 2017 r.

25-01-2017 DROI_OJ(2017)01-25_1 PE 597.550v02-00
DROI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Czwartek, 26 stycznia 2017 r.

25-01-2017 SEDE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.564v01-00
SEDE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 24 stycznia 2017 r. - Wtorek, 24 stycznia 2017 r.

24-01-2017 CJ19_OJ(2017)01-24_1 PE 597.503v02-00
DEVE AFET