Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 30 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

30-05-2017 PECH_OJ(2017)05-30_1 PE 604.607v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

30-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.861v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

29-05-2017 DEVE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.846v02-00
DEVE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

29-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-29_1 PE 604.836v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

29-05-2017 ITRE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.638v03-00
ITRE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

24-05-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

23-05-2017 IMCO_OJ(2017)06-08_1 PE 604.864v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

23-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-30_1 PE 604.716v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

22-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.855v01-00
ENVI