Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 września 2017 r. - Czwartek, 28 września 2017 r.

28-09-2017 EMPL_OJ(2017)09-28_1 PE 610.706v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 września 2017 r. - Czwartek, 28 września 2017 r.

28-09-2017 ENVI_OJ(2017)09-28_1 PE 610.668v02-00
ENVI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 września 2017 r. - Czwartek, 28 września 2017 r.

28-09-2017 IMCO_OJ(2017)09-28_1 PE 609.666v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 September 2017 - Thursday 28 September 2017

28-09-2017 AFCO_OJ(2017)09-28_1 PE 610.779v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 25 września 2017 r. - Poniedziałek, 25 września 2017 r.

25-09-2017 INTA_OJ(2017)09-25_1 PE 610.654v02-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 25 września 2017 r. - Poniedziałek, 25 września 2017 r.

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-25_1 PE 610.700v02-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 września 2017 r. - Czwartek, 28 września 2017 r.

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-28_1 PE 610.796v01-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 25 września 2017 r. - Poniedziałek, 25 września 2017 r.

25-09-2017 PECH_OJ(2017)09-25_1 PE 610.541v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 25 września 2017 r. - Poniedziałek, 25 września 2017 r.

25-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.718v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 2 October 2017 - Monday 2 October 2017

21-09-2017 ITRE_OJ(2017)10-02_1 PE 610.753v01-00
ITRE