Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 CJ31_OJ(2017)02-28_1 PE 599.786v02-00
BUDG DEVE AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

24-02-2017 BUDG_OJ(2017)03-06_1 PE 599.842v01-00
BUDG