Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 2 września 2019 r. - Wtorek, 3 września 2019 r.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 3 September 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 September 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r.

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r.

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r. - Czwartek, 5 września 2019 r.

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL