Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 3 września 2018 r. - Poniedziałek, 3 września 2018 r.

30-07-2018 PETI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.687v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Thursday 6 September 2018 - Thursday 6 September 2018

25-07-2018 TRAN_OJ(2018)09-06_1 PE 626.664v01-00
TRAN

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 29 sierpnia 2018 r. - Środa, 29 sierpnia 2018 r.

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 3 września 2018 r. - Poniedziałek, 3 września 2018 r.

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Poniedziałek, 10 września 2018 r.

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

17-07-2018 ITRE_OJ(2018)09-03_1 PE 625.496v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Wednesday 29 August 2018

17-07-2018 CJ05_OJ(2018)08-29_1 PE 625.502v01-00
TRAN ITRE