Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

27-09-2018 AFET_OJ(2018)09-27_1 PE 627.652v02-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r. - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r. - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 8 octobre 2018 - Mardi 9 octobre 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)10-08_1 PE 628.341v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r. - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r. - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 września 2018 r. - Czwartek, 27 września 2018 r.

21-09-2018 CONT_OJ(2018)09-27_1 PE 627.913v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

21-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_1 PE 627.945v01-00
LIBE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 września 2018 r. - Czwartek, 27 września 2018 r.

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI