Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 czerwca 2015 r. - Wtorek, 16 czerwca 2015 r.

15-06-2015 FEMM_OJ(2015)06-15_1 PE 557.254v02-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 4 czerwca 2015 r. - Czwartek, 4 czerwca 2015 r.

04-06-2015 IMCO_OJ(2015)06-04_1 PE 557.197v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 4 June 2015 - Thursday 4 June 2015

28-05-2015 AFET_OJ(2015)06-04_1 PE 557.296v01-00
DEVE AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 8 June 2015 - Monday 8 June 2015

28-05-2015 BUDG_OJ(2015)06-08_1 PE 557.318v01-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 maja 2015 r. - Czwartek, 28 maja 2015 r.

28-05-2015 ITRE_OJ(2015)05-28_1 PE 557.239v02-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 15 June 2015 - Tuesday 16 June 2015

28-05-2015 JURI_OJ(2015)06-15_1 PE 557.312v01-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Thursday 4 June 2015 - Thursday 4 June 2015

28-05-2015 LIBE_OJ(2015)06-04_1 PE 557.310v01-00
LIBE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 maja 2015 r. - Czwartek, 28 maja 2015 r.

28-05-2015 SEDE_OJ(2015)05-28_1 PE 557.246v01-00
SEDE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 26 maja 2015 r. - Wtorek, 26 maja 2015 r.

26-05-2015 AFET_OJ(2015)05-26_1 PE 557.203v03-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 1 czerwca 2015 r. - Poniedziałek, 1 czerwca 2015 r.

26-05-2015 AFET_OJ(2015)06-01_1 PE 557.260v01-00
AFET