Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 1 kwietnia 2015 r. - Środa, 1 kwietnia 2015 r.

01-04-2015 EMPL_OJ(2015)04-01_1 PE 552.055v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 30 marca 2015 r. - Wtorek, 31 marca 2015 r.

30-03-2015 PECH_OJ(2015)03-30_1 PE 552.004v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 30 marca 2015 r. - Wtorek, 31 marca 2015 r.

30-03-2015 FEMM_OJ(2015)03-30_1 PE 551.918v03-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 30 March 2015 - Monday 30 March 2015

30-03-2015 TAXE_OJ(2015)03-30_1 PE 552.083v02-00
TAXE

  DRAFT AGENDA - Thursday 16 April 2015 - Thursday 16 April 2015

26-03-2015 CJ14_OJ(2015)04-16_1 PE 552.112v01-00
AGRI ENVI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 26 marca 2015 r. - Czwartek, 26 marca 2015 r.

26-03-2015 REGI_OJ(2015)03-26_1 PE 551.931v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 30 marca 2015 r. - Wtorek, 31 marca 2015 r.

25-03-2015 AFET_OJ(2015)03-30_1 PE 552.087v01-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 30 marca 2015 r. - Poniedziałek, 30 marca 2015 r.

25-03-2015 ECON_OJ(2015)03-30_1 PE 552.107v01-00
TAXE ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 20 April 2015 - Monday 20 April 2015

25-03-2015 IMCO_OJ(2015)04-20_1 PE 552.093v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 23 April 2015 - Thursday 23 April 2015

25-03-2015 IMCO_OJ(2015)04-23_1 PE 552.103v01-00
IMCO