Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 3 September 2015 - Thursday 3 September 2015

03-09-2015 EMPL_OJ(2015)09-03_1 PE 565.176v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 września 2015 r. - Czwartek, 3 września 2015 r.

03-09-2015 IMCO_OJ(2015)09-03_1 PE 565.019v02-00
IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 września 2015 r. - Czwartek, 3 września 2015 r.

03-09-2015 PECH_OJ(2015)09-03_1 PE 565.140v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 września 2015 r. - Czwartek, 3 września 2015 r.

03-09-2015 AFCO_OJ(2015)09-03_1 PE 565.178v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r.

31-08-2015 AFET_OJ(2015)08-31_1 PE 565.158v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Thursday 3 September 2015 - Thursday 3 September 2015

27-08-2015 BUDG_OJ(2015)09-03_1 PE 565.177v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 3 September 2015 - Thursday 3 September 2015

26-08-2015 DEVE_OJ(2015)09-03_1 PE 565.171v01-00
DEVE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 września 2015 r. - Czwartek, 3 września 2015 r.

25-08-2015 ECON_OJ(2015)09-03_1 PE 565.160v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 września 2015 r. - Czwartek, 3 września 2015 r.

25-08-2015 ENVI_OJ(2015)09-03_1 PE 565.161v01-00
ENVI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r. - Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r.

25-08-2015 TRAN_OJ(2015)08-31_1 PE 565.148v01-00
TRAN