Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 21 marca 2019 r. - Czwartek, 21 marca 2019 r.

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 25 March 2019 - Monday 25 March 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 18 marca 2019 r. - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI