Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 lutego 2016 r. - Wtorek, 23 lutego 2016 r.

22-02-2016 IMCO_OJ(2016)02-22_1 PE 576.818v02-00
IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 17 lutego 2016 r. - Czwartek, 18 lutego 2016 r.

17-02-2016 EMPL_OJ(2016)02-17_1 PE 576.826v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 17 lutego 2016 r. - Czwartek, 18 lutego 2016 r.

17-02-2016 PECH_OJ(2016)02-17_1 PE 576.691v02-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 lutego 2016 r. - Wtorek, 16 lutego 2016 r.

15-02-2016 INTA_OJ(2016)02-15_1 PE 576.829v02-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 lutego 2016 r. - Wtorek, 16 lutego 2016 r.

15-02-2016 REGI_OJ(2016)02-15_1 PE 576.824v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 16 February 2016 - Tuesday 16 February 2016

09-02-2016 AFET_OJ(2016)02-16_1 PE 576.871v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 17 February 2016 - Thursday 18 February 2016

09-02-2016 DEVE_OJ(2016)02-17_1 PE 576.878v01-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 17 February 2016 - Wednesday 17 February 2016

09-02-2016 TAX2_OJ(2016)02-17_1 PE 576.879v01-00
TAX2 ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 22 February 2016 - Tuesday 23 February 2016

09-02-2016 ITRE_OJ(2016)02-22_1 PE 576.891v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 17 February 2016 - Thursday 18 February 2016

09-02-2016 JURI_OJ(2016)02-17_1 PE 576.887v01-00
JURI