Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

20-07-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

18-07-2017 ITRE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.289v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 30 August 2017 - Thursday 31 August 2017

14-07-2017 BUDG_OJ(2017)08-30_1 PE 608.140v01-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Czwartek, 13 lipca 2017 r.

12-07-2017 CONT_OJ(2017)07-12_1 PE 607.988v02-00
CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Czwartek, 13 lipca 2017 r.

12-07-2017 EMPL_OJ(2017)07-12_1 PE 607.925v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Czwartek, 13 lipca 2017 r.

12-07-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v02-00
IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Czwartek, 13 lipca 2017 r.

12-07-2017 REGI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.971v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Środa, 12 lipca 2017 r.

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v02-00
PECH

Dokumenty zgrupowane w dossier PECH/8/09958

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lipca 2017 r. - Środa, 12 lipca 2017 r.

12-07-2017 AFCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.980v01-00
AFCO