Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

20-04-2017 JURI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.069v01-00
JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

19-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-27_1 PE 603.055v01-00
LIBE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

19-04-2017 PETI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.048v01-00
PETI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

18-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-24_1 PE 603.033v01-00
LIBE