Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 9 novembre 2016 - Jeudi 10 novembre 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 października 2016 r. - Czwartek, 20 października 2016 r.

20-10-2016 AFET_OJ(2016)10-20_1 PE 592.193v02-00
AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 października 2016 r. - Czwartek, 20 października 2016 r.

20-10-2016 AFCO_OJ(2016)10-20_1 PE 592.246v01-00
AFCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Poniedziałek, 24 października 2016 r.

19-10-2016 AFET_OJ(2016)10-24_1 PE 592.318v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Monday 7 November 2016

19-10-2016 CJ25_OJ(2016)11-07_1 PE 592.313v01-00
FEMM AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

19-10-2016 FEMM_OJ(2016)11-07_1 PE 592.319v01-00
FEMM

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Poniedziałek, 24 października 2016 r.

18-10-2016 BUDG_OJ(2016)10-24_1 PE 592.274v01-00
BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 9 listopada 2016 r. - Czwartek, 10 listopada 2016 r.

18-10-2016 IMCO_OJ(2016)11-09_1 PE 592.265v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 8 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

18-10-2016 PANA_OJ(2016)11-08_1 PE 592.230v01-00
PANA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 października 2016 r. - Czwartek, 20 października 2016 r.

17-10-2016 CONT_OJ(2016)10-20_1 PE 592.233v01-00
CONT