Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v03-00
INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 23 stycznia 2019 r. - Środa, 23 stycznia 2019 r.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 23 stycznia 2019 r. - Czwartek, 24 stycznia 2019 r.

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 23 stycznia 2019 r. - Czwartek, 24 stycznia 2019 r.

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 22 stycznia 2019 r. - Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 22 stycznia 2019 r. - Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 28 January 2019 - Monday 28 January 2019

21-01-2019 AFET_OJ(2019)01-28_1 PE 632.962v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

21-01-2019 ENVI_OJ(2019)01-29_1 PE 633.045v01-00
ENVI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. - Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3