Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2019 of the European Union to the general budget 2019 – Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2019 of the European Union to the general budget 2019 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639768 PE639.768v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termin składania poprawek : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

12-07-2019 BUDG_PR(2019)639746 PE639.746v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termin składania poprawek : 25-07-2019