Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Gospodarcza i Monetarna

22-07-2019

15:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING