Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 2 marca 2015 r. - Poniedziałek, 2 marca 2015 r.

25-02-2015 CJ16_OJ(2015)03-02_1 PE 549.417v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 26 lutego 2015 r. - Czwartek, 26 lutego 2015 r.

24-02-2015 ECON_OJ(2015)02-26_1 PE 549.273v02-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 26 lutego 2015 r. - Czwartek, 26 lutego 2015 r.

20-02-2015 CJ16_OJ(2015)02-26_1 PE 549.352v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 23 lutego 2015 r. - Poniedziałek, 23 lutego 2015 r.

18-02-2015 ECON_OJ(2015)02-23_2 PE 549.272v02-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 23 lutego 2015 r. - Wtorek, 24 lutego 2015 r.

13-02-2015 ECON_OJ(2015)02-23_1 PE 549.174v03-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 24 lutego 2015 r. - Wtorek, 24 lutego 2015 r.

12-02-2015 ECON_OJ(2015)02-24_1 PE 549.230v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. - Wtorek, 27 stycznia 2015 r.

21-01-2015 ECON_OJ(2015)01-26_1 PE 546.767v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 27 stycznia 2015 r. - Wtorek, 27 stycznia 2015 r.

21-01-2015 ECON_OJ(2015)01-27_1 PE 546.768v01-00
LIBE ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 stycznia 2015 r. - Środa, 21 stycznia 2015 r.

13-01-2015 ECON_OJ(2015)01-21_1 PE 546.647v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02465