Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 30 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

18-05-2017 CJ29_OJ(2017)05-30_1 PE 604.822v01-00
JURI ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 29 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

18-05-2017 ECON_OJ(2017)05-29_1 PE 604.825v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 30 maja 2017 r. - Wtorek, 30 maja 2017 r.

18-05-2017 ECON_OJ(2017)05-30_1 PE 604.826v01-00
EMPL ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Poniedziałek, 15 maja 2017 r.

08-05-2017 CJ16_OJ(2017)05-15_1 PE 604.658v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 3 maja 2017 r. - Środa, 3 maja 2017 r.

25-04-2017 CJ12_OJ(2017)05-03_1 PE 603.112v01-00
LIBE ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ12/8/09768

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 3 maja 2017 r. - Środa, 3 maja 2017 r.

25-04-2017 ECON_OJ(2017)05-03_1 PE 603.116v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/09762

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 3 maja 2017 r. - Środa, 3 maja 2017 r.

25-04-2017 CJ29_OJ(2017)05-03_1 PE 603.117v01-00
JURI ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.

10-04-2017 CJ16_OJ(2017)04-24_1 PE 602.999v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

10-04-2017 ECON_OJ(2017)04-24_1 PE 603.000v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/09646