Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 21 marca 2019 r. - Czwartek, 21 marca 2019 r.

18-03-2019 ECON_OJ(2019)03-21_1 PE 637.237v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/15705

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE 636.302v01-00
ENVI ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ36/8/15671

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 5 marca 2019 r. - Wtorek, 5 marca 2019 r.

05-03-2019 CJ12_OJ(2019)03-05_1 PE 636.263v01-00
LIBE ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Środa, 20 lutego 2019 r.

14-02-2019 CJ36_OJ(2019)02-20_1 PE 634.829v01-00
ENVI ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Środa, 20 lutego 2019 r.

13-02-2019 CJ16_OJ(2019)02-20_1 PE 634.830v01-00
ECON BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/15487