Projekty porządków dziennych

Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.
Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 września 2014 r. - Wtorek, 23 września 2014 r.

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)09-22_1 PE 537.489v01-00
ECON

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 3 września 2014 r. - Czwartek, 4 września 2014 r.

Data : 27-08-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)09-03_1 PE 537.310v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00973

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 22 lipca 2014 r. - Wtorek, 22 lipca 2014 r.

Data : 16-07-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)07-22_1 PE 536.225v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00812

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Tuesday 15 July 2014 - Tuesday 15 July 2014

Data : 15-07-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)07-15_2 PE 536.202v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00824

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 14 lipca 2014 r. - Poniedziałek, 14 lipca 2014 r.

Data : 07-07-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)07-14_1 PE 536.145v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00693

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.