Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 listopada 2017 r. - Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

20-11-2017 ECON_OJ(2017)11-27_2 PE 613.573v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 listopada 2017 r. - Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

20-11-2017 ECON_OJ(2017)11-27_1 PE 613.574v01-00
EMPL ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 23 listopada 2017 r. - Czwartek, 23 listopada 2017 r.

15-11-2017 CJ16_OJ(2017)11-23_1 PE 613.507v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 23 listopada 2017 r. - Czwartek, 23 listopada 2017 r.

10-11-2017 ECON_OJ(2017)11-23_1 PE 613.415v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 listopada 2017 r. - Wtorek, 21 listopada 2017 r.

10-11-2017 ECON_OJ(2017)11-20_1 PE 613.416v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 21 listopada 2017 r. - Wtorek, 21 listopada 2017 r.

10-11-2017 CJ12_OJ(2017)11-21_1 PE 613.417v01-00
LIBE ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 9 listopada 2017 r. - Czwartek, 9 listopada 2017 r.

26-10-2017 ECON_OJ(2017)11-09_1 PE 612.372v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 19 października 2017 r. - Czwartek, 19 października 2017 r.

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON