Projekty porządków dziennych

Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.
Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r.

Data : 10-12-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)12-15_1 PE 544.349v01-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 9 grudnia 2014 r. - Wtorek, 9 grudnia 2014 r.

Data : 05-12-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)12-09_1 PE 544.305v01-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 8 grudnia 2014 r. - Poniedziałek, 8 grudnia 2014 r.

Data : 03-12-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)12-08_1 PE 544.275v01-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 1 grudnia 2014 r. - Wtorek, 2 grudnia 2014 r.

Data : 01-12-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)12-01_1 PE 544.146v02-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 2 grudnia 2014 r. - Wtorek, 2 grudnia 2014 r.

Data : 25-11-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)12-02_1 PE 544.149v01-00
EMPL ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 listopada 2014 r. - Poniedziałek, 24 listopada 2014 r.

Data : 17-11-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)11-24_1 PE 541.666v01-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 listopada 2014 r. - Poniedziałek, 17 listopada 2014 r.

Data : 10-11-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)11-17_1 PE 541.596v01-00
ECON

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 11 listopada 2014 r. - Wtorek, 11 listopada 2014 r.

Data : 05-11-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)11-11_1 PE 541.491v02-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/01913

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 3 listopada 2014 r. - Wtorek, 4 listopada 2014 r.

Data : 23-10-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)11-03_1 PE 541.394v01-00
ECON
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.