Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

17-02-2017 CJ12_OJ(2017)02-28_1 PE 599.790v01-00
LIBE ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r.

17-02-2017 CJ29_OJ(2017)02-27_1 PE 599.792v01-00
JURI ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. - Wtorek, 28 lutego 2017 r.

17-02-2017 ECON_OJ(2017)02-27_1 PE 599.794v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

13-02-2017 CONT_OJ(2017)02-13_1 PE 599.575v02-00
ECON CONT

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

07-02-2017 CJ16_OJ(2017)02-13_1 PE 599.655v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

07-02-2017 ECON_OJ(2017)02-13_2 PE 599.650v01-00
ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 8 lutego 2017 r. - Środa, 8 lutego 2017 r.

03-02-2017 CJ16_OJ(2017)02-08_1 PE 599.590v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 6 lutego 2017 r. - Poniedziałek, 6 lutego 2017 r.

30-01-2017 ECON_OJ(2017)02-06_1 PE 597.712v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/09128

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Środa, 25 stycznia 2017 r.

19-01-2017 CJ16_OJ(2017)01-25_1 PE 597.566v01-00
ECON BUDG

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 25 stycznia 2017 r. - Środa, 25 stycznia 2017 r.

19-01-2017 ECON_OJ(2017)01-25_1 PE 597.567v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08806