Projekty porządków dziennych

Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.
Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 1 kwietnia 2014 r. - Wtorek, 1 kwietnia 2014 r.

Data : 25-03-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)04-01_1 PE 532.335v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15528

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 marca 2014 r. - Wtorek, 18 marca 2014 r.

Data : 11-03-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)03-17_1 PE 530.061v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15320

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 10 marca 2014 r. - Poniedziałek, 10 marca 2014 r.

Data : 10-03-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)03-10_1 PE 529.887v02-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15331

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 3 marca 2014 r. - Poniedziałek, 3 marca 2014 r.

Data : 21-02-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)03-03_1 PE 529.844v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15288

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 lutego 2014 r. - Czwartek, 20 lutego 2014 r.

Data : 20-02-2014

Odniesienie :

CJ12_OJ(2014)02-20_1 PE 529.771v01-00
LIBE ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ12/7/15261

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 lutego 2014 r. - Poniedziałek, 24 lutego 2014 r.

Data : 18-02-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)02-24_1 PE 529.786v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15260

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 lutego 2014 r. - Czwartek, 20 lutego 2014 r.

Data : 14-02-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)02-20_1 PE 529.754v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15168

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2014 r. - Poniedziałek, 17 lutego 2014 r.

Data : 10-02-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)02-17_1 PE 529.708v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15166

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 12 lutego 2014 r. - Czwartek, 13 lutego 2014 r.

Data : 05-02-2014

Odniesienie :

ECON_OJ(2014)02-12_1 PE 528.194v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15120

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji określających tematy i harmonogram prac w obrębie polityki europejskiej, a Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) odgrywa kluczową rolę w działalności Parlamentu. Odpowiada ona za takie dziedziny jak polityka gospodarcza i monetarna UE, polityka w zakresie opodatkowania i polityka konkurencji, swobodny przepływ kapitału oraz regulacja usług finansowych (bankowość, ubezpieczenia, fundusze emerytalne, księgowość, międzynarodowe systemy monetarne i finansowe itd.). Ponadto ze względu na to, że ogromna większość prac Parlamentu odbywa się na szczeblu komisji, komisja ECON wykonuje znaczną część pracy parlamentarnej w tych jakże ważnych obszarach polityki gospodarczej i monetarnej. To plasuje komisję ECON w centrum prac Parlamentu dotyczących obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego i daje jej znaczny wpływ na agendę tej polityki w ramach UE i na szczeblu międzynarodowym.
 
Jeżeli chodzi o politykę monetarną Unii oraz o funkcjonowanie UGW i Europejskiego Systemu Walutowego, wielkie znaczenie ma odpowiedzialność EBC przed Parlamentem, gdyż stanowi on istotną przeciwwagę dla niezależności banku centralnego.
 
Komisja ECON odgrywa ważką rolę w stanowieniu prawa UE, gdyż Parlament jest wraz z Radą współlegislatorem w większości obszarów polityki UE. Prawodawstwo UE często determinuje krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich, w szczególności w zakresie usług finansowych, a także, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w obszarze zarządzania gospodarką. W ten sposób członkowie komisji ECON mogą kształtować prawo UE w tych ważnych dziedzinach polityki UE.