Z ostatniej chwili

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

25-09-2017 15:00 / 18:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

04-09-2017 - 16:37
ECON Posiedzenie
30-08-2017 - 15:15
ECON Posiedzenie
30-08-2017 - 10:01
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt