Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
November 2014

► The next ECON Committee meetings:   
  Monday, 1 December from 15:00-18:30
  Tuesday, 2 December from 09:00-12:30 and 15:00-18:30
 
Latest study and briefings:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Economic Dialogue and exchange of views on the AGS and the Alert Mechanism Report

ECON and EMPL will hold a Joint Economic Dialogue and exchange of views on the Annual Growth Survey 2015 (AGS) with Valdis Dombrovskis, Vice-President of the European Commission, Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, and Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility set to take place on Tuesday 2 December in Brussels. This meeting will provide an opportunity for Members to ask questions on the AGS which has been published on 13 November, a document that takes stock of 2014 and outlines the economic policy priorities at the EU level for 2015.
 
Tuesday, 2 December, from 08:00 - 09:45, room JAN 4Q2

   
Economic Dialogue and exchange of views with Commissioner P. Moscovici

On 1 December ECON will hold an Economic Dialogue and exchange of views with Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, in order to discuss
• Commission's opinion on the Draft Budgetary Plans of euro area member states
• review of the 6/2 Packs regulations
 
 
 
Monday, 1 December, from 20:00 - 21:30, room JAN 4Q2
 

   
Public hearing on Bank Structural Reform

The ECON Committee will hold a public hearing on Bank Structural Reform.
The hearing will have two sessions :
  • Are large universal banks inherently risky?
  •  What are the consequences of different options for structural reform?
 
The aim of the Hearing is to listen to views of experts on the issues around the Commission's proposal for a regulation on structural measures improving the resilience of EU Credit Institutions (2014/0020(COD)).
 
 
Tuesday, 2 December from 16:30 to 18:30, room JAN 4Q2
 

 
Więcej informacji
 
Monetary Dialogue with M.Draghi, President of the ECB

On Monday, 17 November, from 15:00-17:00, ECB’s President Mario Draghi came to ECON for a Monetary Dialogue. President Draghi presented the ECB’s perspective on economic and monetary developments before entering in a discussion with Members, also covering 2 specific issues:
  • Unconventional monetary policy and financial market fragmentation in the euro area;
  • Eurosystem collateral policy and framework
 
From 17:00-18:00 M.Draghi addressed ECON Committee in his role as chair of the European Systemic Risk Board (ESRB).
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ECON 27-11-2014 - 09:46  

A negotiating team led by Alain Lamassoure (EPP, FR) struck a political deal with the Council and the Commission on European Long Term Investment Funds (ELTIFs) on Wednesday evening. These funds should boost non-bank financing for projects that deliver infrastructure, intellectual property or research results which benefit the real economy and society.

ECON 17-11-2014 - 19:52  

The European Central Bank will take unconventional monetary measures if the economic situation in the euro area requires them, ECB President Mario Draghi reiterated to economic and monetary affairs MEPs on Monday. As the Banking Union takes shape, risks could migrate from banks to the non-banking sector, he warned. Also, speaking as chair of the Systemic Risk Board, he added that there is "a vast scope for more coordination of sanctions against banks between the US and Europe".

Uprawnienia
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);
2. swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);
3. międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);
4. uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;
5. przepisów podatkowych;
6. wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych;
7. odnośnej działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako części europejskiego zarządzania gospodarczego w strefie euro.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.