Z ostatniej chwili

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

21-03-2019 10:00 / 12:00 ECON

Biblioteka Multimedialna

11-03-2019 - 20:38
ECON Posiedzenie
11-03-2019 - 19:38
ECON ENVI Posiedzenie
05-03-2019 - 18:39
ECON LIBE Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt