Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in May

17-05-2018 - 18:19

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

09:00 / 09:45 ECON AFCO

Biblioteka Multimedialna

17-05-2018 - 09:09
ECON Posiedzenie
16-05-2018 - 14:42
ECON Posiedzenie
24-04-2018 - 17:53
AFCO ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt