Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in August

18-07-2018 - 16:03

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

12-07-2018 - 09:02
ECON Posiedzenie
11-07-2018 - 14:44
ECON Posiedzenie
11-07-2018 - 09:06
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt