Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
 • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
 • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Nie przegap
 
Plenary vote on ECON reports

The following ECON reports will be voted in Plenary in April II in Strasbourg:
 
 • Single Resolution Mechanism
 • Markets in financial instruments and amendment of the EMIR Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
 • Markets in financial instruments and repeal of Directive 2004/39/EC
 • UCITS V
 • Securities settlement and central securities depositories
 • Payment Accounts
 • Key information documents for investment products
 • Statistics in trade
 • Actions for damages

   
Possible adoption by Lithuania of the euro

Lithuania is the next Member State expected to adopt the euro, as of 1 January 2015.  The standard decision-making procedure in Council during June and July involves the consultation of the European Parliament which is particularly challenging this year due to European Parliament elections.
While the formal decision has to be taken by the new incoming ECON and Parliament, the current ECON Committee is undertaking most of the substantial preparation of the procedure. This informal preparatory work under the Rapporteur Mr Werner Langen (EPP, DE) is now progressing towards a vote of the informal ECON report on 7 April. This report will not be tabled to Plenary under this Parliament but remain unfinished business with a de facto political ECON mandate that will need to be reconfirmed by the new ECON committee. The new Parliament and new ECON will have to formally deal with this file as a matter of urgency in the beginning of July, towards an adoption in Plenary on 14-17 July 2014.
 
Monday, 7 April, room JAN 4Q2

   
“The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills"

Following a request by the European Parliament, in 2013 a Commission Expert Group on "The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills" was set up under the chairmanship of Ms Tumpel-Gugerell, former Member of the Governing Board of the European Central Bank.
This Public Hearing was the first occasion to present the Expert Group's final report to the general public. On top of the Chairwoman, four other members of the expert group were also present and gave some comments on their joint report.
 
Tuesday, 1 April from 15:00-17:00, room PHS 3C50

   
ECON delegations to Poland and to Washington

An ECON delegation visited Warsaw on 24/25 March to assess Poland's progress towards euro adoption. Members held exchanges with the Polish Government, the Parliament, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, and representatives of banking sector, employers and trade unions.
 
An ECON delegation visited Washington on 24-26 March to discuss financial services regulation, the role of fin. services in TTIP, macro-economic policies and the fight against tax evasion. Members held exchanges with Members of Congress, US Treasury and US supervisory authorities, and think tanks.

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

ECON 20-03-2014 - 13:14  

Anyone legally residing in the EU should have the right to open a basic payment account, and this right should not be denied on grounds of nationality or place of residence, Parliament's negotiators and the Council representatives agreed on Thursday. Fees and rules for all payment accounts should be transparent and comparable and it should be easy to switch to another payment account that offers better terms, under the agreed new rules.

ECON 20-03-2014 - 11:12  

European Parliament negotiators on Thursday reached a deal with their member state counterparts on the single resolution mechanism to deal with failing banks. Many elements fell into place early in the morning after 16 hours of talks. The elements agreed will help to ensure that the system cannot become a hostage to political power games and can deliver swift and credible decisions.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);
 
2.    swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);
 
3.    międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);
 
4.    uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;
 
5.    przepisów podatkowych;
 
6.    wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji określających tematy i harmonogram prac w obrębie polityki europejskiej, a Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) odgrywa kluczową rolę w działalności Parlamentu. Odpowiada ona za takie dziedziny jak polityka gospodarcza i monetarna UE, polityka w zakresie opodatkowania i polityka konkurencji, swobodny przepływ kapitału oraz regulacja usług finansowych (bankowość, ubezpieczenia, fundusze emerytalne, księgowość, międzynarodowe systemy monetarne i finansowe itd.). Ponadto ze względu na to, że ogromna większość prac Parlamentu odbywa się na szczeblu komisji, komisja ECON wykonuje znaczną część pracy parlamentarnej w tych jakże ważnych obszarach polityki gospodarczej i monetarnej. To plasuje komisję ECON w centrum prac Parlamentu dotyczących obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego i daje jej znaczny wpływ na agendę tej polityki w ramach UE i na szczeblu międzynarodowym.
 
Jeżeli chodzi o politykę monetarną Unii oraz o funkcjonowanie UGW i Europejskiego Systemu Walutowego, wielkie znaczenie ma odpowiedzialność EBC przed Parlamentem, gdyż stanowi on istotną przeciwwagę dla niezależności banku centralnego.
 
Komisja ECON odgrywa ważką rolę w stanowieniu prawa UE, gdyż Parlament jest wraz z Radą współlegislatorem w większości obszarów polityki UE. Prawodawstwo UE często determinuje krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich, w szczególności w zakresie usług finansowych, a także, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w obszarze zarządzania gospodarką. W ten sposób członkowie komisji ECON mogą kształtować prawo UE w tych ważnych dziedzinach polityki UE.