Z ostatniej chwili

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

27-11-2017 15:00 / 16:45 ECON EMPL
27-11-2017 16:45 / 18:00 ECON

Biblioteka Multimedialna

23-11-2017 - 09:22
ECON Posiedzenie
23-11-2017 - 08:36
ECON BUDG Posiedzenie
21-11-2017 - 14:36
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt