Z ostatniej chwili

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-03-2018 15:00 / 18:30 ECON
27-03-2018 09:00 / 12:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

21-03-2018 - 14:41
BUDG ECON Posiedzenie
20-03-2018 - 14:41
ECON Posiedzenie
20-03-2018 - 09:48
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt