Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in January

16-01-2018 - 15:46

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

24-01-2018 09:00 / 12:30 ECON
24-01-2018 14:30 / 18:30 ECON
25-01-2018 09:00 / 12:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

11-01-2018 - 09:08
ECON Posiedzenie
11-12-2017 - 19:39
ECON Posiedzenie
07-12-2017 - 09:11
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt