Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in January

13-01-2017 - 11:46

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-01-2017 09:00 / 12:30 ECON PANA

Biblioteka Multimedialna

12-01-2017 - 11:50
ECON LIBE Posiedzenie
12-01-2017 - 09:09
ECON Posiedzenie
12-12-2016 - 19:37
EMPL ECON Posiedzenie

Powitanie

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialności



Kontakt