Z ostatniej chwili

ECON committee meetings

30-04-2019 - 08:53

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

02-04-2019 - 09:10
ECON Posiedzenie
01-04-2019 - 17:17
ECON Posiedzenie
01-04-2019 - 17:05
BUDG ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt