Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
November 2014

► The next ECON Committee meetings:   
  17 November 15:00 - 18:30 in Brussels (room PHS 3C50)
Latest study and briefings:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Nie przegap
 
Monetary Dialogue with M.Draghi, President of the ECB

On Monday, 17 November, from 15:00-17:00, ECB’s President Mario Draghi will come to ECON for a Monetary Dialogue. President Draghi will present the ECB’s perspective on economic and monetary developments before entering in a discussion with Members, also covering 2 specific issues:
  • Unconventional monetary policy and financial market fragmentation in the euro area;
  • Eurosystem collateral policy and framework
 
From 17:00-18:00 M.Draghi will address ECON Committee in his role as chair of the European Systemic Risk Board (ESRB).
 
Monday, 17 November, from 15:00 - 18:00, room PHS 3C50 

 
Więcej informacji
 
Public Hearing on the Reform of Global Benchmarks Legislation

ECON will hold a public hearing on global benchmarks regulation on 11 November from 15:00 - 16:30.
The Commission put forward a proposal for a regulation of benchmarks at EU level in September 2013. The hearing will discuss regulatory approaches on benchmarks at global level, areas for regulatory cooperation and issues such as cross-border effects.
 
Tuesday, 11 November, from 15:00 - 16:30, room JAN 4Q2 

 
Więcej informacji
 
Briefings on the hearings of the Commissioners

Briefings about the commitments made at the hearings of
Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission, Commissioner for the Euro and Social Dialogue,
Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, 
Jyrki Katainen, Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Margrethe Vestager, Commissioner for Competition
are available on ECON web page:

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ECON 17-11-2014 - 19:52  

The European Central Bank will take unconventional monetary measures if the economic situation in the euro area requires them, ECB President Mario Draghi reiterated to economic and monetary affairs MEPs on Monday. As the Banking Union takes shape, risks could migrate from banks to the non-banking sector, he warned. Also, speaking as chair of the Systemic Risk Board, he added that there is "a vast scope for more coordination of sanctions against banks between the US and Europe".

Uprawnienia
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);
2. swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);
3. międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);
4. uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;
5. przepisów podatkowych;
6. wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych;
7. odnośnej działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako części europejskiego zarządzania gospodarczego w strefie euro.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.