Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in November

13-11-2018 - 13:55

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

15:00 / 18:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

12-11-2018 - 19:32
ECON Posiedzenie
05-11-2018 - 15:08
ECON Posiedzenie
25-10-2018 - 08:06
ECON BUDG Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt