Z ostatniej chwili

ECON committee meetings September 2015

27-08-2015 - 10:55

Nie przegap

ECON meeting 03.09.2015

26-08-2015 - 12:28
MEPs react to the unveiling of the European Commission budget plans for 2015 and give us their view on the prospects for real financial recovery.

At the meeting of 3rd September the draft report on the assessment of the 2015 European Semester as well as on the priorities for the 2016 Annual Growth Survey will be presented to the committee by the rapporteur Dariusz Rosati (PPE). The committee is also expected to adopt its position on the 2016 EU Budget procedure.

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

03-09-2015 09:00 / 11:00 ECON

Biblioteka Multimedialna

16-07-2015 - 09:08
ECON Posiedzenie
15-07-2015 - 15:10
ECON Posiedzenie

Powitanie

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt