Członkowie

 

Członkowie

Sharon BOWLES Przewodnicząca Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Wielka Brytania Liberal Democrats Party
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN Wiceprzewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Hiszpania Partido Popular
 
Arlene McCARTHY Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Wielka Brytania Labour Party
 
Theodor Dumitru STOLOJAN Wiceprzewodniczący Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia Partidul Democrat-Liberal
 
Marlene MIZZI Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Malta Partit Laburista
 
Marino BALDINI Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Chorwacja Socijaldemokratska partija Hrvatske
 
Burkhard BALZ Członek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Niemcy Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Elena BĂSESCU Członkini Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia Partidul Democrat-Liberal
 
Jean-Paul BESSET Członek Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Francja Europe Écologie
 
Slavi BINEV Członek Europa Wolności i Demokracji Bułgaria National Front for the Salvation of Bulgaria
 
 
Członkowie
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji określających tematy i harmonogram prac w obrębie polityki europejskiej, a Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) odgrywa kluczową rolę w działalności Parlamentu. Odpowiada ona za takie dziedziny jak polityka gospodarcza i monetarna UE, polityka w zakresie opodatkowania i polityka konkurencji, swobodny przepływ kapitału oraz regulacja usług finansowych (bankowość, ubezpieczenia, fundusze emerytalne, księgowość, międzynarodowe systemy monetarne i finansowe itd.). Ponadto ze względu na to, że ogromna większość prac Parlamentu odbywa się na szczeblu komisji, komisja ECON wykonuje znaczną część pracy parlamentarnej w tych jakże ważnych obszarach polityki gospodarczej i monetarnej. To plasuje komisję ECON w centrum prac Parlamentu dotyczących obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego i daje jej znaczny wpływ na agendę tej polityki w ramach UE i na szczeblu międzynarodowym.
 
Jeżeli chodzi o politykę monetarną Unii oraz o funkcjonowanie UGW i Europejskiego Systemu Walutowego, wielkie znaczenie ma odpowiedzialność EBC przed Parlamentem, gdyż stanowi on istotną przeciwwagę dla niezależności banku centralnego.
 
Komisja ECON odgrywa ważką rolę w stanowieniu prawa UE, gdyż Parlament jest wraz z Radą współlegislatorem w większości obszarów polityki UE. Prawodawstwo UE często determinuje krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich, w szczególności w zakresie usług finansowych, a także, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w obszarze zarządzania gospodarką. W ten sposób członkowie komisji ECON mogą kształtować prawo UE w tych ważnych dziedzinach polityki UE.