Pytanie do EBC

Zgodnie z art. 118 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Efficacia degli stress test della BCE

Data : 14-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541603 PE 541.603v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Καταστροφικές επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στον ελληνικό λαό

Data : 14-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541627 PE 541.627v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Otázka na písomné zodpovedanie - Banková únia – konflikt záujmov

Data : 14-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541628 PE 541.628v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Otázka na písomné zodpovedanie - Banková únia – dohľad nad významnými kontrolovanými subjektmi

Data : 14-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541629 PE 541.629v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Stress testing on the European banking system and the situation facing Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Data : 06-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541455 PE 541.455v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Efficacy of monetary policy and potential solutions

Data : 06-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541485 PE 541.485v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - New TLTRO programme and financing the real economy

Data : 06-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541486 PE 541.486v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Access to health care and medical treatment in Greece

Data : 06-11-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541488 PE 541.488v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Asset quality review and Novo Banco

Data : 27-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541334 PE 541.334v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Bank loans to Greek political parties

Data : 27-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)541345 PE 541.345v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.