Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Πρόστιμα σε διεθνείς τράπεζες

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560773 PE 560.773v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Δυνητικές υποχρεώσεις κρατών μελών της ΕΕ

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560774 PE 560.774v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Efficienza delle politiche monetarie non convenzionali

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560775 PE 560.775v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB communication of information

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560776 PE 560.776v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Finance for SMEs

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560777 PE 560.777v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Fiscal effects of national central bank government bonds purchases

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560778 PE 560.778v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Tier 1 deferred tax assets

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557224 PE 557.224v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB: inadmissible and discriminatory practices

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557339 PE 557.339v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Bank loan accounting procedures

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557340 PE 557.340v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie - Dodruk Euro

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557422 PE 557.422v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500