Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Reformas estruturais em Portugal

26-04-2017 ECON_QZ(2017)602801 PE 602.801v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Nova Entidade de Supervisão Bancária em Portugal

26-04-2017 ECON_QZ(2017)602802 PE 602.802v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Position of the Single Supervisory Mechanism (SSM) Board on the Commission’s proposed approach to the phasing-in of International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 requirements

26-04-2017 ECON_QZ(2017)602803 PE 602.803v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Cobrança de comissões bancárias

26-04-2017 ECON_QZ(2017)602841 PE 602.841v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Violazione gruppo Santander

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603022 PE 603.022v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Caratteristiche di solvibilità delle due banche venete

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603023 PE 603.023v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Conditions for the implementation of direct cash transfers to Eurozone residents

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603024 PE 603.024v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Risposte BCE sui saldi TARGET2

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603025 PE 603.025v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Datenerhebung des SSM zu Profitabilitätsprognosen für weniger bedeutende Institute

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603037 PE 603.037v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων

26-04-2017 ECON_QZ(2017)603041 PE 603.041v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971