Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Coherencia en el ámbito de la supervisión bancaria europea y el caso de Kutxabank

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606143 PE 606.143v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Überprüfung katarischer Investoren bei der Deutschen Bank AG

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606144 PE 606.144v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Crisis del Banco Popular

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606145 PE 606.145v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Ulteriori chiarimenti in merito alla risposta all'interrogazione QZ-031

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606146 PE 606.146v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Oligopolio en el sector de las auditoras

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606040 PE 606.040v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Supervisión de «monedas virtuales»

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606041 PE 606.041v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Transparency of the CSPP programme

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606042 PE 606.042v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Situación del Banco Popular

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606043 PE 606.043v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Previsione ottimistica sui rischi di stabilità finanziaria derivanti dalla Brexit

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606044 PE 606.044v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - SRM resolution decision for Banco Popular

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606061 PE 606.061v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971