Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Question avec demande de réponse écrite - Compatibilité de l'extension de l'assouplissement quantitatif avec les objectifs macroéconomiques de la BCE

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582080 PE 582.080v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question avec demande de réponse écrite - Effets secondaires du rachat de dette d'entreprises par la Banque centrale européenne sur la prise de risque des investisseurs institutionnels

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582081 PE 582.081v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Συμμετοχή χωρών σε Μνημόνιο στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582083 PE 582.083v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Monete da cinque euro

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582084 PE 582.084v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Distorsioni nei mercati immobiliari

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582085 PE 582.085v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Errata valutazione dei crediti inesigibili delle banche italiane

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582086 PE 582.086v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Pergunta com pedido de resposta escrita - BANIF VIII

27-04-2016 ECON_QZ(2016)580777 PE 580.777v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Whistle-blower allegations in relation to Allied Irish Banks

27-04-2016 ECON_QZ(2016)582057 PE 582.057v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Pergunta com pedido de resposta escrita - BANIF X

27-04-2016 ECON_QZ(2016)582082 PE 582.082v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Two-speed capital controls in the Greek banking system

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580554 PE 580.554v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445