Pytanie do EBC

Zgodnie z art. 118 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB letter

Data : 26-03-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)532276 PE 532.276v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15021

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Restrictions on free movement of capital in Cyprus

Data : 25-02-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)513083 PE 513.083v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Irish Central Bank

Data : 24-02-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)508037 PE 508.037v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Maximum overdraft interest/fast credit processing fee

Data : 20-02-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)526410 PE 526.410v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15021

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Bank recognition of losses

Data : 20-02-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)527946 PE 527.946v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/15021

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Emergency liquidity assistance

Data : 15-01-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)526118 PE 526.118v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB monetary policy dictated by the Organisation for Economic Cooperation and Development

Data : 05-12-2013

Odniesienie :

ECON_QZ(2013)524657 PE 524.657v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Collateralised assets

Data : 05-12-2013

Odniesienie :

ECON_QZ(2013)524658 PE 524.658v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB rating of Italian stripped bonds

Data : 05-12-2013

Odniesienie :

ECON_QZ(2013)524659 PE 524.659v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Επιστροφές Κερδών Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων από Κεντρικές Τράπεζες

Data : 29-11-2013

Odniesienie :

ECON_QZ(2013)524597 PE 524.597v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/7/11691

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji określających tematy i harmonogram prac w obrębie polityki europejskiej, a Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) odgrywa kluczową rolę w działalności Parlamentu. Odpowiada ona za takie dziedziny jak polityka gospodarcza i monetarna UE, polityka w zakresie opodatkowania i polityka konkurencji, swobodny przepływ kapitału oraz regulacja usług finansowych (bankowość, ubezpieczenia, fundusze emerytalne, księgowość, międzynarodowe systemy monetarne i finansowe itd.). Ponadto ze względu na to, że ogromna większość prac Parlamentu odbywa się na szczeblu komisji, komisja ECON wykonuje znaczną część pracy parlamentarnej w tych jakże ważnych obszarach polityki gospodarczej i monetarnej. To plasuje komisję ECON w centrum prac Parlamentu dotyczących obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego i daje jej znaczny wpływ na agendę tej polityki w ramach UE i na szczeblu międzynarodowym.
 
Jeżeli chodzi o politykę monetarną Unii oraz o funkcjonowanie UGW i Europejskiego Systemu Walutowego, wielkie znaczenie ma odpowiedzialność EBC przed Parlamentem, gdyż stanowi on istotną przeciwwagę dla niezależności banku centralnego.
 
Komisja ECON odgrywa ważką rolę w stanowieniu prawa UE, gdyż Parlament jest wraz z Radą współlegislatorem w większości obszarów polityki UE. Prawodawstwo UE często determinuje krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze państw członkowskich, w szczególności w zakresie usług finansowych, a także, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w obszarze zarządzania gospodarką. W ten sposób członkowie komisji ECON mogą kształtować prawo UE w tych ważnych dziedzinach polityki UE.