Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Question for written answer - Prohibited monetary financing by the Hungarian National Bank (MNB)

24-05-2016 ECON_QZ(2016)582432 PE 582.432v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Variable mortgage rates in Ireland

13-05-2016 ECON_QZ(2016)582326 PE 582.326v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Credit assessments and financial stability

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582165 PE 582.165v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Banif XI

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582166 PE 582.166v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - La importancia del dinero físico

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582288 PE 582.288v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Cuantía del Programa de Expansión Cuantitativa

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582289 PE 582.289v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Compatibility of extending quantitative easing with the ECB’s macroeconomic objectives

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582080 PE 582.080v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Side-effects of the ECB’s buy-back of corporate bonds on risk-taking by institutional investors

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582081 PE 582.081v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Participation by memorandum beneficiary countries in the quantitative easing programme

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582083 PE 582.083v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Five-euro coins

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582084 PE 582.084v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445