Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Governo português defende a necessidade de recapitalização da CGD em valores próximos de 5000 milhões de euros

14-02-2017 ECON_QZ(2017)597739 PE 597.739v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Follow-up in merito alla risposta sui saldi Target2

14-02-2017 ECON_QZ(2017)599684 PE 599.684v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pergunta com pedido de resposta escrita - CGD II

14-02-2017 ECON_QZ(2017)599685 PE 599.685v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Supervision by the Bank of Spain during the crisis

14-02-2017 ECON_QZ(2017)599686 PE 599.686v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Αγορά από ΕΚΤ στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που δόθηκαν στους μικροομολογιούχους-φυσικά πρόσωπα λόγω PSI το 2012

14-02-2017 ECON_QZ(2017)599687 PE 599.687v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Restructuring of government debt

06-02-2017 ECON_QZ(2017)597740 PE 597.740v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - TARGET2 balances in the event of the dissolution of the single currency

06-02-2017 ECON_QZ(2017)597741 PE 597.741v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Settling of TARGET2 balances in the event of exit from the Eurosystem

06-02-2017 ECON_QZ(2017)597742 PE 597.742v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - TARGET2 balances in the event of the dissolution of the single currency

06-02-2017 ECON_QZ(2017)597743 PE 597.743v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Greek debt

06-02-2017 ECON_QZ(2017)599505 PE 599.505v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971