Pytanie do EBC

Zgodnie z art. 118 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - BCE e il consulente BlackRock

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537397 PE 537.397v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - BCE e il nuovo sistema UE di supervisione bancaria

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537399 PE 537.399v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - BCE e l'asset quality review, con gli stress test

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537400 PE 537.400v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - BCE e il quantitative easing europeo, tramite acquisti di ABS (Asset backed securities)

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537401 PE 537.401v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - La BCE e le nuove Targeted long-term refinancing operations

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537402 PE 537.402v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Central Bank of Ireland’s new mortgage rate

Data : 11-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537404 PE 537.404v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Παροχή Στοχευμένης Ρευστότητας (TLTRO) από την ΕΚΤ

Data : 10-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537355 PE 537.355v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB Governing Council - voting rights

Data : 10-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537369 PE 537.369v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Usury practised by Italian banks – ESCB supervision

Data : 02-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537303 PE 537.303v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - TLTRO constraints

Data : 02-09-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)537304 PE 537.304v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.