Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Question for written answer - Publication of methodologies for the supervision of Less Significant Institutions

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615280 PE 615.280v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - The renationalisation of European finance

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615281 PE 615.281v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Options and national discretions under control of national legislators

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615282 PE 615.282v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Ερώτηση προς την ΕΚΤ για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615284 PE 615.284v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Críticas de inspectores del Banco de España a la regulación bancaria europea

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615294 PE 615.294v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Systemic risk in the financial sector in Spain

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615295 PE 615.295v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Resolution of Banco Popular

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615296 PE 615.296v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Reformas laborales y devaluación salarial en España

05-12-2017 ECON_QZ(2017)615297 PE 615.297v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - European Central Bank financing of the gambling industry

27-11-2017 ECON_QZ(2017)613516 PE 613.516v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  QUESTION FOR WRITTEN ANSWER TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ το 2017

27-11-2017 ECON_QZ(2017)613517 PE 613.517v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971