Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Question for written answer - The well-being of the Irish people and the €31bn Promissory Note debt

29-01-2015 ECON_QZ(2015)546635 PE 546.635v02-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Αντιφατικές δηλώσεις ανώτατων στελεχών της ΕΚΤ

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546633 PE 546.633v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Κίνδυνος κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546730 PE 546.730v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546733 PE 546.733v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών και των εγκύων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546734 PE 546.734v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Πρόταση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα ΟΜΤ

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546735 PE 546.735v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Programa de adquisición indirecta de bonos del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas por parte del BCE

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546631 PE 546.631v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Large-scale acquisition programme of government bonds and reduction of official interest rate

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546632 PE 546.632v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord - Griekse staatsobligaties op bankbalansen

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546634 PE 546.634v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - Price stability in the Irish property market

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546636 PE 546.636v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500