Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  QUESTION FOR WRITTEN ANSWER TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Questions écrites à la BCE 2016

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575278 PE 575.278v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Influence of the banking industry over ECB policy

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575279 PE 575.279v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Cases of failure to hold consultations made public in ECB Annual Report

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575280 PE 575.280v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Greece’s debt

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575144 PE 575.144v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Contribution of the Bank of Greece to the quantitative easing programme (QE) amounting to EUR 17 billion

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575193 PE 575.193v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - Speculative practices protected by bail-in rules

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575194 PE 575.194v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/05445

  Question for written answer - The Securities Market Programme (SMP) and the profits made by the ECB

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575101 PE 575.101v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - The restructuring of Greek debt

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575102 PE 575.102v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - The ECB’s role in the negotiations with Greece

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575103 PE 575.103v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500

  Question for written answer - The role of the ECB before 2010 and the bailout of private creditors in 2010

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575104 PE 575.104v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/02500