Pytanie do EBC

Zgodnie z art. 118 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagającego odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Λανθάνουσα νεοαποικιοκρατική πίεση σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου

Data : 21-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539651 PE 539.651v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Competencias estatales en la fabricación de billetes

Data : 21-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539856 PE 539.856v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Situación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Data : 21-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539858 PE 539.858v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pergunta com pedido de resposta escrita - AQR e testes de esforço

Data : 21-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539859 PE 539.859v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Acquisto di asset-backed securities da parte della BCE

Data : 10-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539627 PE 539.627v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question avec demande de réponse écrite - Financement du programme de TLTRO

Data : 10-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539628 PE 539.628v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Asset-backed securities (ABS) purchase programme

Data : 10-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539629 PE 539.629v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Legal position of temporary workers at the ECB

Data : 10-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539631 PE 539.631v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Irish banks’ take-up of first targeted longer-term refinancing operation

Data : 06-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539532 PE 539.532v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - New monetary measures

Data : 06-10-2014

Odniesienie :

ECON_QZ(2014)539587 PE 539.587v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/00550

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
SŁOWO POWITALNE
 
 

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.
W trakcie siódmej kadencji PE mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, finansowym i społecznym ostatnich lat. Komisja ECON odgrywała decydującą rolę w przyjmowaniu prawodawstwa w reakcji na ten kryzys i przyjęła na siebie dodatkowe obowiązki związane z nadzorem i sprawozdawczością. W związku z tym Parlament postanowił zwiększyć liczbę posłów komisji ECON z 50 do 61.
Obecnie naszymi głównymi priorytetami są wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stabilność, wspieranie inwestycji, reformy i spójność społeczna muszą się nawzajem wzmacniać. Komisja ECON będzie dążyła do poważnej debaty na te tematy.
Jestem zdania, że obecnie musimy stworzyć rzeczywistą unię gospodarczą i walutową, charakteryzującą się skutecznym zarządem gospodarczym, odpowiedzialnym przed Parlamentem.
Musimy zakończyć proces tworzenia kluczowego prawodawstwa w zakresie reformy systemu bankowego, przestępstw finansowych oraz wspierania inwestycji w długoterminowe projekty sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.
Musimy również zadbać o należyte wdrożenie i odpowiedni przegląd tych nowych przepisów. Będziemy w związku z tym ściśle monitorować działania Komisji Europejskiej i Europejskich Urzędów Nadzoru. Należycie uregulowany i dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest kluczem do wzrostu gospodarczego.
Komisja ECON będzie również uczestniczyć w działaniach na rzecz wzmocnienia legitymacji demokratycznej na bazie metody wspólnotowej. Głęboka i rzeczywista unia gospodarcza i walutowa musi być demokratyczna. Dlatego komisja ECON zacieśni współpracę z parlamentami krajowymi.