Pytanie do EBC


Zgodnie z art. 131 Regulaminu posłowie mogą kierować do Europejskiego Banku Centralnego pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. W tym celu należy stosować się do wytycznych określonych w Załączniku III do Regulaminu.

Odpowiedzi EBC na poniższe pytania posłów do PE znajdują się w zakładce Publikacje.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Pergunta com pedido de resposta escrita - O Governo português defende a necessidade de recapitalização da CGD em valores próximos de 5000 milhões de euros (pergunta escrita Z-011/2017

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601188 PE 601.188v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Use of emergency liquidity assistance (ELA) and other ECB operations by Greek banks

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601189 PE 601.189v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Compra de dívida privada (QE)

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601190 PE 601.190v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Divestment in fossil fuels

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601217 PE 601.217v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Impact of creative financing on Italian Government debt

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599768 PE 599.768v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Corporate Securities Purchasing Programme

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599769 PE 599.769v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Banco de España - supervision of Bankia

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599770 PE 599.770v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Market risks, trading risks – SSM assessments

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599806 PE 599.806v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Disparity in Target2 balances

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599823 PE 599.823v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Question for written answer - Implications of a Member State leaving the euro area

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599827 PE 599.827v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971