Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 19 października 2017 r. - Czwartek, 19 października 2017 r.

12-10-2017 ECON_OJ(2017)10-19_1 PE 612.173v01-00
ECON

  AMENDMENTS 1 - Draft proposal for a decision - to raise no objections to the Commission delegated regulation of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products (2017/2855(DEA))

12-10-2017 ECON_AM(2017)612175 PE 612.175v01-00
ECON

 

  AMENDMENTS 1 - Draft proposal for a decision - to raise no objections to the Commission delegated regulation of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors (2017/2854(DEA))

12-10-2017 ECON_AM(2017)612177 PE 612.177v01-00
ECON

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 16 października 2017 r. - Poniedziałek, 16 października 2017 r.

10-10-2017 ECON_OJ(2017)10-16_1 PE 612.116v01-00
ECON

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Investimento BCE in obbligazioni Novomatic

09-10-2017 ECON_QZ(2017)612011 PE 612.011v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Chiarimenti in merito alle interrogazioni QZ-054 e QZ-031

09-10-2017 ECON_QZ(2017)612012 PE 612.012v01-00
ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08971

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 9 października 2017 r. - Wtorek, 10 października 2017 r.

02-10-2017 ECON_OJ(2017)10-09_1 PE 612.004v01-00
ECON

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

29-09-2017 CJ12_PR(2017)610703 PE 610.703v01-00
LIBE ECON

Mady DELVAUX, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termin składania poprawek : 25-10-2017

POPRAWKI 70 - 328 - Projekt sprawozdania - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych

29-09-2017 ECON_AM(2017)609574 PE 609.574v01-00
ECON

Paul TANG

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/08276