Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Banking Union: Completing the Single Rule Book
18-07-2019 Briefing

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, on the SRB Annual Report 2018 - ECON on 22 July 2019
18-07-2019 Briefing

Banking Union: What next?
18-07-2019 Analiza

An Effective Regime for Non-viable Banks: US Experience and Considerations for EU Reform
17-07-2019 Badanie

Banking Union: Defusing the “home/host” debate
16-07-2019 Briefing

Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?
16-07-2019 Briefing

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament
15-07-2019 Badanie

Structural Budget Balances in EU Member States - June 2019
28-06-2019 Briefing

Public finances in Euro Area Member States: selected indicators - June 2019
28-06-2019 Briefing

European Parliament's Banking Union reports in 2015 - 2018
26-06-2019 Analiza

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego