Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Recent measures for Banca Carige from a BRRD and State Aid perspective
15-02-2019 Briefing

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
14-02-2019 Briefing

The euro at 20: Benefits of the Single Currency for Citizens
14-02-2019 W skrócie

Measures to strengthen NordLB’s capital position
14-02-2019 Briefing

EURO AT 20: BACKGROUND READER COLLECTION OF STUDIES AND ASSESSMENTS
13-02-2019 Badanie

The role of national fiscal bodies. State of play - February 2019
13-02-2019 Analiza

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
11-02-2019 Analiza

Implementation of the Stability and Growth Pact (February 2019)
11-02-2019 Analiza

Liquidation of Banks: Towards an ‘FDIC’ for the Banking Union?
08-02-2019 Analiza

Completing the Banking Union
06-02-2019 Analiza

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego