Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Country Specific Recommendations for 2016 and 2017
13-09-2017 Badanie

Member States with Excessive Macroeconomic Imbalances
13-09-2017 Analiza

The role of national fiscal bodies: State of play (September 2017)
11-09-2017 Analiza

Policy Departments’ Monthly Highlights - September 2017
11-09-2017 W skrócie

Euro Area Key Indicators: Latest Forecasts by EC, IMF, ECB and OECD
08-09-2017 W skrócie

Is the recent increase in long-term interest rates a threat to the euro-area recovery?
04-09-2017 Analiza

An evolutionary path for a European Monetary Fund?
31-08-2017 W skrócie

Banking Union Working Group: selected issues (September 2017)
30-08-2017 Briefing

Precautionary recapitalisations: time for a review
29-08-2017 W skrócie

The resolution of Banco Popular
28-08-2017 Briefing

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego