Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Coordination and Surveillance of Budgetary Policies of Euro Area Member States During the Autumn Cycle
17-10-2018 Briefing

Non-performing loans in the Banking Union - Stocktaking and challenges
15-10-2018 Briefing

Public finances in Euro Area Member States: selected indicators
08-10-2018 Briefing

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, October 2018
03-10-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 W skrócie

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
01-10-2018 Analiza

Third country equivalence in EU banking and financial regulation
27-09-2018 Analiza

Thematic Digest: Economic Governance
20-09-2018 Briefing

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - September 2018
19-09-2018 Briefing

Single Supervisroy Mechanism (SSM) – Accountability arrangements and legal base for hearings in the European Parliament - State of Play - September 2018
19-09-2018 W skrócie

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego