Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Greece’s financial assistance programme - June 2018
22-06-2018 Analiza

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (June 2018)
21-06-2018 Analiza

Tax collection in Greece: State of play - June 2018
19-06-2018 Analiza

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
18-06-2018 Analiza

Delegated Measures in the Banking Field : draft RTS on economic downturn in IRB modelling, Level 2 in CRD V/CRR II proposals, and CRD IV/CRR update 2018
18-06-2018 Briefing

Regular Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the ECB Supervisory Board
15-06-2018 Briefing

How demanding and consistent is the 2018 stress test design in comparison to previous exercises?
14-06-2018 Analiza

The ESM and the proposed EMF: a tabular comparison
14-06-2018 Badanie

Country-Specific Recommendations in banking - June 2018
14-06-2018 Briefing

How demanding and consistent is the 2018 stress test design in comparison to previous exercises?
13-06-2018 Analiza

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego