Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The National Productivity Boards
26-07-2018 W skrócie

Economic dialogue and exchange of views with the Presidents of the Council (ECOFIN)
09-07-2018 Analiza

Competition issues in the area of Financial Technology (FinTech)
09-07-2018 Badanie

Levelling off European cross-border payments in euros
09-07-2018 Briefing

Banking Union Essential Terms: Technical Abbreviations & Glossary (EN/DE/FR)
06-07-2018 Badanie

Public hearing with Elke König, Chair of the SRM Supervisory Board, presenting the SRB Annual Report 2017
06-07-2018 Briefing

Cryptocurrencies and blockchain
05-07-2018 Badanie

Valuation reports in the context of banking resolution: What are the challenges?
05-07-2018 Analiza

Valuation reports in the context of banking resolution: What are the challenges?
05-07-2018 Analiza

Banking Union: Towards new arrangements to finance banks under resolution?
04-07-2018 Briefing

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego