Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Cash outflows in crisis scenarios: do liquidity requirements and reporting obligations give the SRB sufficient time to react?
19-04-2018 Analiza

Competition in Air Transport
16-04-2018 Badanie

The role of national fiscal bodies: State of play (April 2018)
10-04-2018 Analiza

The role of national parliaments in the European Semester for economic policy coordination
05-04-2018 Analiza

The ESM and the proposed EMF: a comparison
23-03-2018 Badanie

Delegated and Implementing Measures in the Banking Field-Forthcoming Level 2 Acts under CRD IV and CRR (update 2018)
22-03-2018 Briefing

Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board, presenting the SSM Annual Report 2017
22-03-2018 Briefing

Review of the 2017 SREP results
21-03-2018 Analiza

Implementation of the 2017 Country-Specific Recommendations
19-03-2018 W skrócie

Cash outflows in crisis scenarios
16-03-2018 Analiza

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego