Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Selected Euro Area Macroeconomic Indicators
24-05-2019 W skrócie

Are the current “automatic stabilisers” in the Euro Area Member States sufficient to smooth economic cycles?
24-05-2019 Badanie

Are the current “automatic stabilisers” in the Euro Area Member States sufficient to smooth economic cycles?
24-05-2019 Badanie

A feasibility check on core elements needed for "orderly" sovereign debt restructuring and/or debt mutualisation in the Euro Area
24-05-2019 Analiza

Banking resolution challenges ahead in the Banking Union
16-05-2019 W skrócie

Banking Supervisory challenges ahead in the Banking Union
16-05-2019 W skrócie

The Macroeconomic Imbalance Procedure – Overview
14-05-2019 W skrócie

Europejski semestr: najważniejsze etapy na poziomie UE
07-05-2019 W skrócie

Overview of external briefings on the SSM and SRB during the 8th parliamentary term
06-05-2019 Analiza

Country-specific recommendations: An overview (April 2019)
02-05-2019 Briefing

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego