Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The advisory European Fiscal Board
13-09-2019 Briefing

The Euro Area Fiscal Stance
11-09-2019 Briefing

Country-specific recommendations: An overview (September 2019)
11-09-2019 Briefing

An overview of the Stability and Growth Pact - September 2019
10-09-2019 Briefing

The legal nature of Country-Specific Recommendations
10-09-2019 W skrócie

Overview of external briefings on the SSM and SRB during the 8th parliamentary term
06-09-2019 Analiza

Country-Specific Recommendations for 2019 - A comparison of Commission and Council texts (implementing the ‘comply or explain’ principle)
04-09-2019 Analiza

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (September 2019)
04-09-2019 Analiza

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
02-09-2019 Briefing

Country-Specific Recommendations for 2018 and 2019 - A tabular comparison and an overview of implementation
02-09-2019 Badanie

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego