Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

 
Nie przegap
 
Hearing of Commissioner-designate for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

In a joint meeting ECON, EMPL, ITRE, TRAN and REGI Committees will hear Jyrki Katainen, the Commissioner-designate for Transport and Space.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Tuesday 7 October from 10:00-13:00, in room József Antall 4Q2.
 
You can watch the live debate here.

 
Hearing of Commissioner-designate for Euro and Social Dialogue

In a joint hearing, EMPL and ECON Committees will hear will hear Valdis Dombrovskis, the Commissioner-designate for Euro and Social Dialogue.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Monday 6 October from 14:30 -17:30, in room József Antall 4Q2.
 
You can watch the live debate here.

 
Hearing of Commissioner-designate Employment, Social Affairs, Skills, Labour Mobility

The EMPL committee heard Marianne Thyssen, the Commissioner-designate for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility on 1 October. Ms Thyssen made an opening statement where she spoke about a number of relevant issues from the fields of Employment and Social Affairs. Members of EMPL and associated CULT and FEMM committees asked questions about the specific issues related to youth unemployment, job creation, labour mobility, social inclusion, ageing and pensions, vocational training, gender equality and discrimination. The committee will now proceed to evaluate the answers of the Commissioner-designate.

 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Słowo powitalne przewodniczącego komisji EMPL
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), której przewodniczę.
 
Komisja EMPL odpowiada głównie za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów.
 
W skład EMPL wchodzi 55 członków reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Działalność Komisji zapewniają jej przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących oraz koordynatorzy wyznaczeni przez grupy polityczne w celu powiązania prac komisji z priorytetami danej rodziny politycznej.
 
EMPL ściśle współpracuje z Radą i Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z myślą o oddziaływaniu na ramy prawne w dziedzinach objętych zakresem jej odpowiedzialności, a także o wyznaczaniu tych ram. W obecnej kadencji wspomniane dziedziny obejmują szeroki wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, aby mogli Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działalności komisji EMPL. Można również śledzić nasze posiedzenia online za pośrednictwem EPLive.
 
Życzymy miłej wizyty!
 
Thomas Händel