Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

 
Nie przegap
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members voted on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities for next year are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been adopted.

 
Więcej informacji
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

On 29 September EMPL committee will discuss the 255 amendments and compromises on the draft opinion of Sergio Gutiérrez-Prieto (S&D-ES), containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014 and vote on it the day after. The vote in Plenary is expected for the second October session.
Procedure: 2014/2059(INI))
 

 
Więcej informacji
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Słowo powitalne przewodniczącego komisji EMPL
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), której przewodniczę.
 
Komisja EMPL odpowiada głównie za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów.
 
W skład EMPL wchodzi 55 członków reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Działalność Komisji zapewniają jej przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących oraz koordynatorzy wyznaczeni przez grupy polityczne w celu powiązania prac komisji z priorytetami danej rodziny politycznej.
 
EMPL ściśle współpracuje z Radą i Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z myślą o oddziaływaniu na ramy prawne w dziedzinach objętych zakresem jej odpowiedzialności, a także o wyznaczaniu tych ram. W obecnej kadencji wspomniane dziedziny obejmują szeroki wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, aby mogli Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działalności komisji EMPL. Można również śledzić nasze posiedzenia online za pośrednictwem EPLive.
 
Życzymy miłej wizyty!
 
Thomas Händel