Członkowie

Thomas HÄNDEL
 • Thomas HÄNDEL Przewodniczący
 • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Niemcy
 
Marita ULVSKOG
 • Marita ULVSKOG Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Szwecja
 
Claude ROLIN
 • Claude ROLIN Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Belgia
 
Renate WEBER
 • Renate WEBER Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Rumunia
 
Agnes JONGERIUS
 • Agnes JONGERIUS Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Holandia
 
Laura AGEA
 • Laura AGEA Członkini
 • Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • Włochy
 
Tim AKER
 • Tim AKER Członek
 • Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • Wielka Brytania
 
Guillaume BALAS
 • Guillaume BALAS Członek
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Francja
 
Tiziana BEGHIN
 • Tiziana BEGHIN Członkini
 • Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • Włochy
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Członek
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Włochy