Członkowie

 

Członkowie

Thomas HÄNDEL Przewodniczący Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Niemcy DIE LINKE.
 
Marita ULVSKOG Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Szwecja Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 
Danuta JAZŁOWIECKA Wiceprzewodnicząca Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Polska Platforma Obywatelska
 
Ulla TØRNÆS Wiceprzewodnicząca Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Dania Venstre, Danmarks Liberale Parti
 
Agnes JONGERIUS Wiceprzewodnicząca Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Holandia Partij van de Arbeid
 
Laura AGEA Członkini Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Włochy Movimento 5 Stelle
 
Guillaume BALAS Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Francja Parti socialiste
 
Tiziana BEGHIN Członkini Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Włochy Movimento 5 Stelle
 
Brando BENIFEI Członek Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Włochy Partito Democratico
 
Mara BIZZOTTO Członkini Niezrzeszeni Włochy Lega Nord
 
 
Członkowie
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Słowo powitalne przewodniczącego komisji EMPL
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), której przewodniczę.
 
Komisja EMPL odpowiada głównie za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów.
 
W skład EMPL wchodzi 55 członków reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Działalność Komisji zapewniają jej przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących oraz koordynatorzy wyznaczeni przez grupy polityczne w celu powiązania prac komisji z priorytetami danej rodziny politycznej.
 
EMPL ściśle współpracuje z Radą i Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z myślą o oddziaływaniu na ramy prawne w dziedzinach objętych zakresem jej odpowiedzialności, a także o wyznaczaniu tych ram. W obecnej kadencji wspomniane dziedziny obejmują szeroki wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, aby mogli Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działalności komisji EMPL. Można również śledzić nasze posiedzenia online za pośrednictwem EPLive.
 
Życzymy miłej wizyty!
 
Thomas Händel