Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

EU and ILO: Shaping the Future of Work
12-06-2019 Badanie

Study in focus: Employment barriers in border regions
15-05-2019 W skrócie

Labour mobility and recognition in the regulated professions (Study + Annex I - IV)
15-03-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 W skrócie

Employment barriers in border regions: Strategies and EU funding
15-01-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 W skrócie

Employment, Vocational Education and Training (VET) and Social Policies in Italy
15-10-2018 Badanie

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report
28-09-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 W skrócie

Study in Focus: ESF Beneficiaries' Experience
16-08-2018 W skrócie

Wszystkie analizy uzupełniające

Kontakt

  • Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia
  • Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego