Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

2016/0397(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
EMPL

przedmiotowo właściwa

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

2019/2028(BUD) Procedura budżetowa
EMPL

opiniodawcza

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu z załogą statków powietrznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Unią Europejską, Islandią i Królestwem Norwegii

2019/0126(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
EMPL

opiniodawcza

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0108(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
EMPL

opiniodawcza

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0107(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
EMPL

opiniodawcza

Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

2019/2010(BUD) Procedura budżetowa
EMPL

opiniodawcza

Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

2018/0427(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
EMPL

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2018/2168(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
EMPL

opiniodawcza

Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji

2018/0212(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
EMPL

opiniodawcza

Utworzenie Programu wspierania reform

2018/0213(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
EMPL

opiniodawcza