Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

25-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

25-09-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

26-09-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

30-09-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

01-10-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

01-10-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

07-10-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

08-10-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

08-10-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

06-11-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

14:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

02-12-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING