Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

28-11-2017 - Brexit impact on the environment, public health and food safety

ENVI 04-12-2017 - 14:55
the two halves of a cracked eggshell, one patterned with the flag of the European Union and the other one patterned with the flag of the United Kingdom

The aim of the public hearing is to assess and discuss the possible impact of the UK’s withdrawal from the EU on the environment, public health and food safety. The hearing is also an opportunity to demonstrate what the EU does to the benefit of its Member States.

Położenie : JAN 2Q2

Presentations

   Sue Davies
   Charlotte Burns
   Patrick Casement
   Patrick Casement - Joint Briefing
   Paul Laffin
   Virginia Acha
   British medical association - Briefing Euratom and Brexit