Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

21-03-2019 - Joint PETI and ENVI Public Hearing on Climate Change Denial

PETI ENVI 25-03-2019 - 11:09
Climate choice concept as a person standing at a cross road between an unhealthy scene with polluted dirty air contrasted with a green healthy horizon of plants and clean air for global ecology

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate.

Położenie : József Antall building Room 4Q1

  Programme
  Poster

Background documents

Powerpoint Presentations and CV's of speakers

   Mr Jean-Pascal van Ypersele - CV
   Mr Jean-Pascal van Ypersele - Presentation
   Mr Alexander Carius - CV
   Mr Alexander Carius - Presentation
   Mr Geoffrey Supran - Bio
   Mr Geoffrey Supran - Presentation
   Mr Georgi Stefanov - Bio
   Mr Georgi Stefanov - Presentation