Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 22-01-2020 - 11:48
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU.

The basic objective was to have a better understanding on the status of wolf populations in EU and furthermore, to consider possible changes to the current management of the wolf population in Europe. The hearing took place on 5 December 2019.

Położenie : PHS 3C50

  Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States
  Overcoming barriers – Management of large carnivores in the Alps
  The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Experts Presentations

   Prof. L. Boitani - Wolves in Europe EU Parliament 2019
   Presentation Dr. G. Carbone - 5-12-2019
   J. Linnell EUP