Posiedzenia z udziałem parlamentów narodowych


Komisje Parlamentu Europejskiego mogą bezpośrednio prowadzić dialog z parlamentami narodowymi na szczeblu komisji. Może to obejmować posiedzenia skupiające posłów oraz posłów do PE z odpowiadających sobie komisji w celu przedyskutowania kwestii leżących w interesie obu stron.
Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat tych posiedzeń.

30-03-2015 - From COP 21 Paris to 2050

ENVI 21-03-2016 - 15:31

The European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety is inviting Members of national Parliaments to the interparliamentary committee meeting "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe". (Przeczytaj więcej)