Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on Monday 13 October between 15.00-18.30 in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2 .
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nie przegap
 
Novel foods, GMOs, biocidal products

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet in the afternoon of 13 October to exchange views on the legislative draft report on the revision of the EU novel food regulation. They will also consider a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. An exchange of views with Commission representatives on the implementation of the regulation related to delegated acts on biocidal products will also take place.

   
Workshop on Novel foods

In preparation for the revision of the EU novel food regulation a workshop will take place on 7 October 2014 between 12.15-14.30 in meeting room Altiero Sponelli (A1E-2)
The workshop will focus on the state of play in novel foods in the EU, member states experiences with novel food applications, the importance of the novel foods market in the EU from industry and from consumer perspective.

   
Commissioners-designate hearings

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible or jointly responsible for the following Commissioners-designate hearings:
 
ENVI/PECH        
Karmenu VELLA (Malta) - Environment, Maritime Affairs and Fisheries - Monday 29 September 14.30-17.30 -  room JAN2Q2
 
ENVI
Vytenis ANDRIUKAITIS (Lithuania) - Health and Food Safety - Tuesday 30 September 09.00-12.00 - room JAN4Q2
 
ENVI/ITRE
Miguel ARIAS CANETE (Spain) - Climate Action and Energy - Wednesday 1 October - 18.00-21.00 – room JAN4Q2
 
ENVI/ITRE
Alenka BRATUSEK (Slovenia) - Energy Union, Vice-President Designate of the Commission - Monday 6 October - 14.30-17.30 – room  JAN4Q2
 
In addition, the ENVI Committee will be involved in the following hearings:
 
ITRE/IMCO with ENVI as associated committee                  
Elzbieta BIENKOWSKA (Poland) - Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs -  Thursday 2 October 13.30-16.30 – room JAN4Q2
 
ECON/EMPL/ITRE with ENVI informally invited                  
Jyrki KATAINEN (Finland) - Jobs, Growth, Investment and Competitiveness - Tuesday 7 October - 09.00-12.00 – room JAN2Q2
 
DEVE with ENVI informally invited                                            
Christos STYLIANIDES (Cyprus) - Humanitarian Aid and Crisis Management - Tuesday 30 September - 18.00-21.00 – room JAN4Q2
 

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Available soon