Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

 
Thanks for visiting the website of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
Please note that the European Parliament is closed between Tuesday 23 December and Friday 2 January (included).
We wish you Merry Christmas and Happy New Year!
 
The next committee meeting will be held on 21-22 January 2015 in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
 
Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nie przegap
 
Presentation of Latvian presidency programme, public hearing on Waste directive

During the 21 January committee meeting Mr Kaspars Gerhards Minister of Environment and Regional Development will present the Latvian Presidency's programme in the area of environment while Mr Guntis Belēvičs Minister of Health will exchange of views with ENVI members in the area of health.
A public hearing in preparation for the legislative report on the Waste directive will also take place in committee time on the 22 January.

   
GMOs cultivation - committee vote on the outcome of negotiations with Council

The outcome of the negotiations with the Council on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory is to be voted during an extraordinary committee meeting in Strasbourg on Wednesday 17 December between 15.30-16.00 in meeting room Winston Churchill (WIC) 200.
The vote in Plenary is scheduled for January 2015.

   
Delegation to the UN Climate Conference COP 20, Lima

The 20th session of the Conference of the Parties (COP) to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 10th session of the Meeting of the Parties (CMP) to the 1997 Kyoto Protocol is taking place from 1 to 12 December in Lima, Peru.
A 12-strong delegation of MEPs will join the negotiations between 8-12 December, led by ENVI chairman Giovanni La Via (EPP). Members of the delegation are: Jo Leinen (S&D) – delegation vice-president; Jerzy Buzek (EPP); Karl-Heinz Florenz (EPP); Elisabetta Gardini (EPP,); Seb Dance (S&D); Kathleen Van Brempt (S&D); Ian Duncan (ECR); Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE); Merja Kyllonen (GUE/NGL); Bas Eickhout (Greens/EFA); and Valentinas Mazuronis (EFDD). Talks should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario.

   
Public Hearing on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020

A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 was be held on 4 December. The hearing is part of the preparation of the ENVI report on the proposed revision of the National Emission Ceilings Directive. Experts addressed in two panels health and environmental issues in air quality control as well as specific aspects of different economic sectors and geographical regions.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ENVI 04-12-2014 - 18:16  

A 12-strong delegation of MEPs will take part in the UN climate conference in Lima, Peru, from Monday to Friday. The 20th Conference of Parties (COP20) aims to set out the structure of a global and binding climate agreement to be concluded in Paris in 2015. In a resolution voted last month, the European Parliament reiterated the EU commitment to getting on track for a below 2°C climate warming scenario, and pledged to step up European contributions to the Green Climate Fund (GCF).

ENVI 25-11-2014 - 18:17  

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorization procedure for novel foods were approved by the Environment Committee on Monday. MEPs nonetheless amended the text and proposed a moratorium on the use of nanomaterials in food, based on the precautionary principle. They also added provisions for compulsory labelling of cloned food products.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI!
 
Komisja ENVI liczy 69 członków i jest jedną z głównych komisji ustawodawczych Parlamentu Europejskiego.
 
Jej członkowie podejmują aktywne działania na rzecz poprawy informacji przekazywanych konsumentom na temat żywności, w szczególności za pomocą regulacji dotyczących etykietowania i wprowadzania produktów na rynek. Celem komisji ENVI jest poszukiwanie europejskich rozwiązań w obszarze zdrowia publicznego.
 
Komisja jest również odpowiedzialna za wiele innych obszarów polityki, takich jak – między innymi – zanieczyszczenie powietrza i wód, gospodarowanie odpadami oraz ochrona bioróżnorodności. Członkowie komisji angażują się w promowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej Europy.
 
W centrum zainteresowań komisji leży walka ze zmianą klimatu. Kwestia ta będzie omawiana jako jedna z pierwszych w nowej kadencji Parlamentu z uwagi na zbliżające się szczyty poświęcone kwestii klimatu o kluczowym znaczeniu dla przyjęcia międzynarodowego porozumienia, które ma zostać podpisane w 2015 r. Uprawa GMO i ewentualnie jej ograniczenie lub zakaz w państwach członkowskich to kolejne zagadnienie, na którym skoncentruje się komisja na początku nowej kadencji.
 
Mamy nadzieję, że na tej stronie internetowej znajdą Państwo obszerne informacje pozwalające na wgląd w naszą działalność. Zachęcamy do komentowania interesujących Państwa zagadnień.
 
Giovanni La Via