Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nie przegap
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Więcej informacji
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI!
 
Komisja ENVI liczy 69 członków i jest jedną z głównych komisji ustawodawczych Parlamentu Europejskiego.
 
Jej członkowie podejmują aktywne działania na rzecz poprawy informacji przekazywanych konsumentom na temat żywności, w szczególności za pomocą regulacji dotyczących etykietowania i wprowadzania produktów na rynek. Celem komisji ENVI jest poszukiwanie europejskich rozwiązań w obszarze zdrowia publicznego.
 
Komisja jest również odpowiedzialna za wiele innych obszarów polityki, takich jak – między innymi – zanieczyszczenie powietrza i wód, gospodarowanie odpadami oraz ochrona bioróżnorodności. Członkowie komisji angażują się w promowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej Europy.
 
W centrum zainteresowań komisji leży walka ze zmianą klimatu. Kwestia ta będzie omawiana jako jedna z pierwszych w nowej kadencji Parlamentu z uwagi na zbliżające się szczyty poświęcone kwestii klimatu o kluczowym znaczeniu dla przyjęcia międzynarodowego porozumienia, które ma zostać podpisane w 2015 r. Uprawa GMO i ewentualnie jej ograniczenie lub zakaz w państwach członkowskich to kolejne zagadnienie, na którym skoncentruje się komisja na początku nowej kadencji.
 
Mamy nadzieję, że na tej stronie internetowej znajdą Państwo obszerne informacje pozwalające na wgląd w naszą działalność. Zachęcamy do komentowania interesujących Państwa zagadnień.
 
Giovanni La Via