Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

PROTOKÓŁ - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 21 marca 2019 r.

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PROTOKÓŁ - Czwartek, 14 marca 2019 r.

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PROTOKÓŁ - Środa, 27 lutego 2019 r.

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 21 marca 2019 r.

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON