Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

PROTOKÓŁ - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE 638.516v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15893

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE 637.556v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15893

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE 630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/13429

PROTOKÓŁ - Czwartek, 21 marca 2019 r.

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE 637.329v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15734

PROTOKÓŁ - Czwartek, 14 marca 2019 r.

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE 637.233v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15640

PROTOKÓŁ - Środa, 27 lutego 2019 r.

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE 636.235v01-00
ENVI DEVE

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ37/8/15483

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE 636.398v01-00
ENVI ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ36/8/15671

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 21 marca 2019 r. - Czwartek, 21 marca 2019 r.

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.211v01-00
ENVI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/15734

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE 636.302v01-00
ENVI ECON

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ36/8/15671