Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The UN Sustainable Development Goals Summit and the Climate Action Summit, New York, 23-25 September 2019
12-09-2019 Briefing

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Usługi departamentów tematycznych (ENVI w centrum uwagi)
14-06-2019 Briefing

The importance of evaluation of outcomes in healthcare and hospital experiences
14-06-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 W skrócie

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 W skrócie

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 W skrócie

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Badanie

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Analiza

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing