Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

  WORKING DOCUMENT Motion for a resolution pursuant to Rule 106(2), (3) and (4)(c) on the proposal for a Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties (D048947-2017/0000 (RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE610.739v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT, Jytte GUTELAND