Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

20-06-2018 - Public hearing on Digitalisation in transport

TRAN 11-03-2019 - 10:54
Digitalisation in transport

The hearing seeks to understand better the impact of digitalisation in transports. In particular, the Committee on Transport and Tourism has recognised that digitalisation must continue being one of the top priorities for the transport sector in order to foster its attractiveness and ensure its strong economic position in Europe and vis-à-vis third countries.

A strong message from the European Parliament would aid to stimulate and expedite the Commission's processes and would be an important driving force to encourage reluctant Member States to acknowledge the benefits of the digital age and the need to support harmonisation in digital solutions. The hearing will be held on Wednesday 20 June 2018, from 10h15 to 11h45, in the European Parliament in Brussels, room JAN 4Q1, and will be webstreamed.

Położenie : JAN 4Q1