Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The professional status of rural women in the EU
27-05-2019 Badanie

Women’s role in peace processes
15-05-2019 Badanie

Briefing on the achievements of the FEMM committee in the area of gender equality during the 2014-2019 term (Briefing + Annex)
15-05-2019 Briefing

Women, Gender Equality and the Energy Transition in the EU
03-05-2019 Badanie

Access to maternal healthcare and midwifery for vulnerable groups in the EU
15-04-2019 Badanie

FEMM Mission to Spain
25-02-2019 Briefing

Women in political decision-making in view of the next European elections
21-02-2019 Badanie

Women's rights in Western Balkans
29-01-2019 Badanie

Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls
15-01-2019 Badanie

FEMM Mission to Italy - 17-19 December 2018
13-12-2018 Briefing