Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 12 października 2015 w Brukseli.

EU Forest Strategy: committee debate with Commissioner

AGRI 02-10-2015 - 08:44
Commissioner Phil Hogan

The Committee on Agriculture and Rural Development will meet Commissioner Hogan to go over the recently proposed Forest Multi-annual Implementation Plan of the EU Forest Strategy (Forest MAP). The Plan is in line with Parliament's resolution on the new EU Forest Strategy adopted in April and supporting the development of a holistic approach, the promotion of sustainable management of forests and better coordination with Member States. The meeting will be held on 05.10.15 in Strasbourg.

Emission measurements in the automotive sector: plenary debate

ENVI IMCO ITRE TRAN 02-10-2015 - 09:19
Image of a car's emission

The US Environmental Protection Agency recently issued a notice of violation of emissions limits against Volkswagen due to a variety of models of diesel cars emitting up to 40 times more pollution than emission standards allow. The issue will be discussed by the European Parliament during the plenary sitting of 06.10.15 based on an oral question to the Commission jointly drafted by the ENVI, IMCO, ITRE and TRAN committees to assess whether European testing regimes have also been affected.

Geographical indication protection, Small Claims Procedure: plenary debates and vote

JURI 02-10-2015 - 08:42
Image with a button saying vote

The non-legislative report on the possible extension of geographical indication protection to non-agricultural products will be discussed by the European Parliament during its plenary sitting of 05.10.15 in Strasbourg. The report will then be voted on 06.10.15, after which Parliament will discuss the legislative report on the European Small Claims Procedure, creating a European order for payment procedure in certain civil and commercial matters.

Follow-up to EP budget implementation 2013 - committee debate with Secretary General

CONT 02-10-2015 - 08:44
Image of Klaus Welle

The Committee on Budgetary Control will meet the Secretary General of the European Parliament, Klaus Welle, to discuss the follow-up of the 2013 discharge to the institution. The Secretary General will briefly summarise the replies and follow-up of Parliament's administration to the various questions and requests related to the 2013 discharge resolution. The meeting will be held on 15.10.15 in Brussels.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 82 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

10-09-2015 JURI_PR(2015)567628 PE 567.628v01-00
JURI

António MARINHO E PINTO

Termin składania poprawek : 23-09-2015

  DRAFT REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2016

01-10-2015 BUDG_PR(2015)567773 PE 567.773v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

Termin składania poprawek : 06-10-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567638 PE 567.638v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

21-09-2015 LIBE_PR(2015)567636 PE 567.636v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

17-09-2015 LIBE_PR(2015)567492 PE 567.492v01-00
LIBE

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

01-10-2015 - 09:56
DROI Posiedzenie
01-10-2015 - 09:38
SEDE Posiedzenie
01-10-2015 - 09:06
CONT Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej