Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 2 czerwca 2016 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 84

PROJEKT OPINII w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termin składania poprawek : 02-05-2016

PROJEKT OPINII w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Termin składania poprawek : 29-04-2016

PROJEKT OPINII w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termin składania poprawek : 29-04-2016

PROJEKT OPINII w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 25-05-2016

PROJEKT OPINII w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

21-04-2016 ITRE_PA(2016)582093 PE 582.093v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Termin składania poprawek : 24-05-2016

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

30-05-2016 - 16:46
ECON Posiedzenie
30-05-2016 - 16:10
AFCO Posiedzenie
30-05-2016 - 15:38
DROI Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej