Z ostatniej chwili

Different species of fish

Multiannual plan for multispecies: vote. Driftnet fisheries ban: debate

PECH 26-03-2015 - 10:49

Following a Commission proposal for a total ban on driftnet fisheries, the Committee on Fisheries will discuss alternative solutions based on a recent study by the Institute of Marine Sciences in Italy during its meeting of 30.03.15. The Committee will then vote on the legislative report on the multiannual management plan for multispecies of the Baltic Sea on 31.01.15. It sets management targets for cod, sprat and herring in order to achieve a better management of the stocks as they interact.

Vote

Presumption of innocence, TTIP negotiations, smart borders package: votes

LIBE 30-03-2015 - 09:06

The legislative report on strengthening aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 31.03.15. It will also vote on its opinion regarding the TTIP negotiations, and the questions for oral answer by the Commission and the Council regarding the smart borders legislative package - which aims to improve the management of the EU external borders.

Pilot Projects and Preparatory Actions: 2009-2013

Revision of the MFF 2014-2020 regulation: committee vote

BUDG 27-03-2015 - 11:35

The Committee on Budgets will vote on its report regarding the consent to a Commission proposal to revise the Multiannual Financial Framework (MFF) regulation 2014-2020. If approved, the proposed adjustment of the MFF ceilings will make it possible to transfer 21 billion euro in unused funding due to the late adoption of new rules or programmes under shared management, to the 2015 budget. The final vote on this revision is scheduled for Parliament's plenary sitting of 15.04.15.

Daniele Nouy, ECB supervisory chair

The Single Supervisory Mechanism: public hearing on the ECB's first annual report

ECON 30-03-2015 - 09:57

The Committee on Economic and Monetary Affairs will meet the Chair of the European Central Bank's Supervisory Board, Danièle Nouy, for a public hearing in the framework of the Single Supervisory Mechanism (SSM). The SSM is one of the constituent elements of a European banking union. The hearing will take place on 31.03.15 during which Ms Nuoy will present the ECB's first annual report on the SSM. On 31.03, Members are also due to vote on the draft report "Indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts" (Rapporteur: C. van Nieuwenhuizen, ALDE).

Border control

Development assistance: vote. Dealing with Ebola, Vanuatu, migration: debates

DEVE LIBE 25-03-2015 - 15:40

The Development Committee will discuss ways of dealing with the consequences of the Ebola outbreak, EU budget support, financing for development and relief efforts for Vanuatu following cyclone PAM, on 31.03.15. It will vote on the EU Member States' commitment to dedicate 0.7% of the Gross National Income to development assistance on 01.04.15. It will also look at the nexus between development and migration during a joint meeting with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 133

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy

12-03-2015 ENVI_PR(2015)551928 PE 551.928v01-00
ENVI

Margrete AUKEN

DRAFT OPINION on the current political situation in Afghanistan

19-02-2015 FEMM_PA(2015)549341 PE 549.341v01-00
FEMM

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 11-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii

17-02-2015 FEMM_PA(2015)549256 PE 549.256v02-00
FEMM

Julie GIRLING

Termin składania poprawek : 05-03-2015

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Termin składania poprawek : 03-03-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007

10-02-2015 PECH_PR(2015)546811 PE 546.811v02-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Termin składania poprawek : 03-03-2015