Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 23 maja 2016 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 123

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 22-03-2016

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termin składania poprawek : 05-04-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 22-03-2016

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję 2005/267/WE

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Termin składania poprawek : 14-04-2016

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

01-04-2016 AFET_PA(2016)578843 PE 578.843v01-00
AFET

Marielle de SARNEZ

Termin składania poprawek : 27-04-2016

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

02-05-2016 - 16:03
ECON Posiedzenie
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Posiedzenie
28-04-2016 - 15:04
EMIS Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej