Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 18 października 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 252 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Croatia

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628468 PE 628.468v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Ireland

10-10-2018 LIBE_PR(2018)628467 PE 628.467v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Ireland

09-10-2018 LIBE_PR(2018)628466 PE 628.466v01-00
LIBE

Branislav ŠKRIPEK

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania okresowego w sprawie WRF na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

03-09-2018 ENVI_PA(2018)625523 PE 625.523v01-00
ENVI

Ivo BELET

Termin składania poprawek : 13-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 14-09-2018

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

15-10-2018 - 16:07
IMCO Posiedzenie
15-10-2018 - 16:05
DEVE AFET Posiedzenie
15-10-2018 - 15:15
AGRI Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych