Template : Vue d'ensemble

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 5 stycznia 2015 w Brukseli.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Więcej informacji
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Więcej informacji
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji
Sortuj według komisji
 
 
 
 

Rezultaty wyszukiwania : 102

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

DRAFT OPINION on the Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests - Fight against fraud

Data : 17-11-2014

Odniesienie :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termin składania poprawek : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

Data : 28-11-2014

Odniesienie :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Termin składania poprawek : 09-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylającego i zastępującego decyzję Rady 2005/681/WSiSW

Data : 26-11-2014

Odniesienie :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termin składania poprawek : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa za rok 2013 przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego

Data : 25-11-2014

Odniesienie :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Termin składania poprawek : 16-12-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy

Data : 20-11-2014

Odniesienie :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna