Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 26 maja 2015 w Brukseli.

Combustion engines for non-road mobile machinery bis

Non-road mobile machinery engines - emission limits, type approval: committee debate

ENVI 20-05-2015 - 12:18

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will discuss the report on emission limits and type-approval for internal combustion engines of non-road mobile machinery on 26.05.15. The proposed regulation aims at reducing emissions and broadening coverage of machine categories. The rapporteur asks for simplified procedures, longer transition period for small manufacturers and replacement of certain heavy engines with a long lifetime with engines of the same, older emission stage. 

e-Commerce

Digital Single Market: third working group meeting

IMCO 20-05-2015 - 17:19

The Committee on Internal Market and Consumer Protection's Working Group on the Digital Single Market (DSM) will hold its third meeting on 26.05.15. Discussions will focus on the Commission's strategy on the DSM. Created in 2011, the Working Group has become a key platform for in-depth discussion where Members, Commission representatives, stakeholders and experts identify new opportunities, challenges or remaining barriers, and propose concrete measures to complete the DSM in the EU.

Věra Jourová

2015 Commission Work Programme and 2016 priorities: debate with Commissioners

LIBE 21-05-2015 - 09:11

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Vĕra Jourová, on 26.05.15 in Brussels. A debate will be held within the framework agreement between Parliament and the Commission in order to discuss the implementation of the 2015 Commission Work Programme and the Commission's priorities for 2016.

AFET meeting

Central African Republic, Red Cross International Committee: committee debates

AFET 21-05-2015 - 10:45

The Committee on Foreign Affairs will meet Central African Republic President, Catherine Samba-Panza, after the conclusion of the Bangui Forum and of an agreement for demilitarisation, demobilisation and reintegration of combatants, signed by the armed forces and the transitional government. This meeting will take place in Brussels on 26.05.15, when the Committee will also meet Peter Maurer, President of the International Committee of the Red Cross.

Marianne Thyssen

Marianne Thyssen Valdis Dombrowskis

Structured dialogue on employment and social affairs: committee debate

EMPL 18-05-2015 - 11:32

The Committee on Employment and Social Affairs will meet Commission Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Valdis Dombrowskis, and Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, on 28.05.15. This debate will take place within the framework of the annual structured dialogue between Parliament and the Commission, in order to discuss current and upcoming issues that fall within the Committee's areas of responsibility.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 109

PROJEKT OPINII w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termin składania poprawek : 07-05-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015

17-04-2015 AGRI_PR(2015)554849 PE 554.849v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Termin składania poprawek : 07-05-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Termin składania poprawek : 07-05-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”

10-03-2015 ENVI_PR(2015)539669 PE 539.669v01-00
ENVI

Lynn BOYLAN

Termin składania poprawek : 15-04-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Termin składania poprawek : 14-04-2015

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

18-05-2015 - 19:08
ENVI Posiedzenie
11-05-2015 - 15:12
DEVE Posiedzenie
11-05-2015 - 15:08
ENVI ITRE AGRI PETI Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej