Template : Vue d'ensemble

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 w Brukseli.
Komisje Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji
Sortuj według komisji
 
 
 
 

Rezultaty wyszukiwania : 50 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores złożony przez Grecję)

Data : 09-10-2014

Odniesienie :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termin składania poprawek : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland złożony przez Irlandię)

Data : 09-10-2014

Odniesienie :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termin składania poprawek : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Data : 20-10-2014

Odniesienie :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium

Data : 24-09-2014

Odniesienie :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termin składania poprawek : 16-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015

Data : 20-10-2014

Odniesienie :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termin składania poprawek : 17-10-2014

References :

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna