Z ostatniej chwili

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 233

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Termin składania poprawek : 24-01-2018

PROJEKT STANOWISKA W FORMIE POPRAWEK w sprawie wdrażania unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie powołania Annemie Turtelboom na członka Trybunału Obrachunkowego

30-01-2018 CONT_PR(2018)616842 PE 616.842v01-00
CONT

Indrek TARAND

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/66/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

26-01-2018 ENVI_PR(2018)616705 PE 616.705v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termin składania poprawek : 07-02-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

16-01-2018 INTA_PR(2018)578797 PE 578.797v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Termin składania poprawek : 30-01-2018

Dzisiejsze transmisje

Transmisja na żywo z posiedzeń komisji

Biblioteka Multimedialna

08-02-2018 - 11:10
TERR Posiedzenie
01-02-2018 - 14:04
LIBE Posiedzenie
01-02-2018 - 10:46
AFET Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych