Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2016 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 154

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Termin składania poprawek : 02-02-2016

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termin składania poprawek : 18-01-2016

PROJEKT OPINII na temat sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Termin składania poprawek : 16-12-2015

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

04-02-2016 - 09:01
CONT Posiedzenie
01-02-2016 - 19:04
LIBE Posiedzenie
28-01-2016 - 15:10
INTA Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej