Z ostatniej chwili

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 84

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nominacji Leo Brincata na członka Trybunału Obrachunkowego

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

PROJEKT OPINII w sprawie działań na rzecz ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termin składania poprawek : 09-06-2016

PROJEKT OPINII W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Termin składania poprawek : 30-05-2016

PROJEKT OPINII w sprawie kontroli budżetowej finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Termin składania poprawek : 30-05-2016

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termin składania poprawek : 27-05-2016

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Posiedzenie
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Posiedzenie
21-06-2016 - 15:16
AGRI Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej