Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 24 maja 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 101

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termin składania poprawek : 02-05-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie roli miast w ramach instytucjonalnych Unii

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Termin składania poprawek : 20-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termin składania poprawek : 20-02-2018

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

17-05-2018 - 15:06
ITRE Posiedzenie
17-05-2018 - 11:38
DEVE Posiedzenie
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych