Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 195 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Termin składania poprawek : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Termin składania poprawek : 20-02-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wprowadzenia zmian do art. 174 ust. 8 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego porządku głosowania nad poprawkami

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Termin składania poprawek : 31-01-2018

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Termin składania poprawek : 17-01-2018

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdań rocznych za lata 2015–2016 dotyczących pomocniczości i proporcjonalności

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Termin składania poprawek : 15-12-2017

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

22-02-2018 - 10:34
PETI Posiedzenie
22-02-2018 - 09:46
AFET Posiedzenie
22-02-2018 - 09:39
TERR Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych