Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 8 stycznia 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 110 Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Termin składania poprawek : 14-12-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Tony James Murphy as a Member of the Court of Auditors

04-12-2017 CONT_PR(2017)615276 PE 615.276v01-00
CONT

Indrek TARAND

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Termin składania poprawek : 15-11-2017

PROJEKT OPINII w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Termin składania poprawek : 14-11-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Termin składania poprawek : 26-10-2017

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

14-12-2017 - 10:23
AFCO Posiedzenie
11-12-2017 - 19:39
ECON Posiedzenie
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej