Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2015 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 91

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Termin składania poprawek : 11-11-2015

PROJEKT OPINII w kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Termin składania poprawek : 15-10-2015

PROJEKT OPINII w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Termin składania poprawek : 14-10-2015

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

26-11-2015 - 08:43
AFET Posiedzenie
19-11-2015 - 15:12
AFCO Posiedzenie
19-11-2015 - 09:39
ENVI Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej