Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 4 maja 2015 w Brukseli.

First Vice President of the European Commission Frans Timmermans meets Committee on Petitions

Fundamental rights, EU law, European citizens initiative: committee debate

PETI 28-04-2015 - 12:50

The Committee on Petitions will meet Commission First Vice-President Timmermans on 05.05.015 to look at issues raised by petitioners in the areas of fundamental rights, implementation of EU law, and the European Citizens' Initiative, amongst others. This debate will be held after a meeting with a German Bundestag delegation on 04.05.15 to discuss the petitions system in Germany and the EU, best practices applied and German petitions on the Committee's agenda.

ECON-AFCO hearing

Economic governance - institutional aspects and role of the Eurogroup: hearing

AFCO ECON 30-04-2015 - 11:25

The institutional aspects of the new rules on economic governance will be discussed during a public hearing with experts organised jointly by the Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Economic and Monetary Affairs. The role of the Eurogroup in the economic governance framework and the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup will also be looked at. The hearing will be held in Brussels on 05.05.15.

Poster of CONT-BUDG hearing on Own resources system

Control challenges in the EU's own resources system: hearing

CONT BUDG 20-04-2015 - 11:22

The Committee on Budgetary Control and the Committee on Budgets will hold a joint hearing on control challenges in the EU's own resources system. The purpose is to examine the control aspects of the GNI (gross national income) and VAT (value added tax) own resources system. The debates will focus particularly on the way own resources are collected. The hearing will be held on 05.05.15 in Brussels.

Veterinary medecine

Climate action priorities: committee debate with Commissioner Arias Cañete

ENVI 28-04-2015 - 17:09

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet Commissioner Arias Cañete to discuss the Commission's climate action priorities as regards the implementation of its 2015 Work Programme and look ahead to 2016. Key topics for the Committee include the implementation of the 2030 climate and energy framework, the international climate negotiations, and the climate and decarbonisation aspects of the EU energy union. The meeting will be held on 27.04.15 in Strasbourg.

EEA-Switzerland: obstacles with regard to the full implementation of the internal market

EEA-Switzerland, internal market implementation: public hearing

IMCO 28-04-2015 - 11:10

The Committee on Internal Market and Consumer Protection will hold a public hearing with experts on obstacles with regard to the full Implementation of the internal market in the context of EEA-Switzerland. The debates, which will also focus on the transposition of the internal market acquis in the EEA EFTA States and Switzerland, will feed into a non-legislative report that is being prepared by the Committee. The hearing will be held in Brussels on 07.05.15.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 137

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Termin składania poprawek : 18-03-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie obecnej sytuacji politycznej w Afganistanie

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Termin składania poprawek : 08-04-2015

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Termin składania poprawek : 01-04-2015

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Termin składania poprawek : 25-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską Right2Water (Prawo do wody)

06-03-2015 PETI_PA(2015)551864 PE 551.864v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

27-04-2015 - 19:08
ENVI Posiedzenie
27-04-2015 - 19:05
CULT Posiedzenie
23-04-2015 - 15:06
IMCO Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej