Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 26 marca 2018 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 149

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Termin składania poprawek : 01-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Termin składania poprawek : 01-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016

17-01-2018 CONT_PR(2018)612207 PE 612.207v01-00
CONT

Marco VALLI

Termin składania poprawek : 06-02-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego za 2016 r. dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Termin składania poprawek : 10-01-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 2--3,3-dimetylobutanian metylu (5F-MDMB-PINACA) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

22-03-2018 - 10:08
BUDG Posiedzenie
22-03-2018 - 09:52
PETI Posiedzenie
22-03-2018 - 09:40
TERR Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych