Z ostatniej chwili

Następny tydzień posiedzeń komisji rozpoczyna się w dniu 23 stycznia 2017 w Brukseli.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 167

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Termin składania poprawek : 15-12-2016

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Termin składania poprawek : 12-12-2016

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Termin składania poprawek : 14-12-2016

PROJEKT OPINII w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Termin składania poprawek : 12-12-2016

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Termin składania poprawek : 12-12-2016

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

12-01-2017 - 15:11
JURI Posiedzenie
12-01-2017 - 15:08
LIBE Posiedzenie
12-01-2017 - 15:06
EMIS Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej