Z ostatniej chwili

Protection for Italy and Greece, unmanned aerial vehicles, EU budget 2016: votes

LIBE 01-09-2015 - 14:10
Image of a keyboard with one button written vote on it

The opinions on provisional international protection measures for Italy and Greece and on the safe use of remotely piloted aircraft systems (unmanned aerial vehicles) in civil aviation will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 03.09.15. The Committee will also vote on its position on the 2016 EU budget and on its legislative reports repealing acts related to the area of freedom, security and justice, and police and judicial cooperation in criminal matters.

Situation in the Mediterranean and need for holistic EU approach to migration: vote

BUDG 01-09-2015 - 09:14
Image with immigrants on a boat

The Committee on Budgets will vote on its opinion regarding the non-legislative report on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration. The draft opinion recommends, amongst others, that sufficient funding for this issue be provided in the 2016 budget. The meeting will be held on 03.09.15.

Single Market, consumers, customs: committee vote on EU Budget 2016 priorities

IMCO 01-09-2015 - 14:35
Image with a button saying vote

The Committee on Internal Market and Consumer Protection will vote on its position regarding the EU budget for 2016 during its meeting of 03.09.15. The priorities highlighted in the draft opinion include the importance of the Single Market, consumer policy and customs union. Particular stress is also put on the future financing of the Single Market Fora, the SOLVIT network and the COSME programme in 2016. The Committee will also vote on its opinion regarding the promotion of tourism in Europe.

European Semester 2015, Annual Growth Survey 2016: committee debate

ECON 01-09-2015 - 09:17
Image with Euro coins

The implementation of the 2015 priorities of the European Semester for economic policy coordination will be assessed by the Committee on Economic and Monetary Affairs, together with the priorities for the 2016 Annual Growth Survey. The Committee is also expected to vote on its position on the 2016 EU Budget. The meeting will take place on 03.09.15.

Common Provisions Regulation amendment for Greece: committee debate

REGI 01-09-2015 - 11:08
Image with Commissioner for Regional Policy, Corina Cretu

The Commission's legislative proposal to amend the Common Provisions Regulation as regards specific measures for Greece will be discussed by the Committee on Regional Development with Commissioner Corina Creţu on 03.09.15. The Commission proposes, amongst others, to increase the level of initial pre-financing of the funding available until 2020 for cohesion policy programmes under the Investment for Growth and Jobs Goal and for programmes supported by the European Maritime and Fisheries Fund.

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 101

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w odniesieniu do tymczasowych środków w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

16-07-2015 LIBE_PA(2015)564968 PE 564.968v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

Termin składania poprawek : 25-08-2015

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

16-07-2015 LIBE_PA(2015)564966 PE 564.966v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

Termin składania poprawek : 25-08-2015

PROJEKT OPINII Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

02-07-2015 ECON_PA(2015)560918 PE 560.918v02-00
ECON

Peter SIMON

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

26-06-2015 ENVI_PA(2015)560881 PE 560.881v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Termin składania poprawek : 17-07-2015

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termin składania poprawek : 23-07-2015

Dzisiejsze transmisje

Transmisja na żywo z posiedzeń komisji

Biblioteka Multimedialna

03-09-2015 - 11:09
AGRI Posiedzenie
03-09-2015 - 11:07
REGI Posiedzenie
03-09-2015 - 10:43
BUDG Posiedzenie

Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza

Procedura pojednawcza jest trzecim i końcowym etapem zwykłej procedury ustawodawczej, zwanej „procedurą współdecyzji“.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej