Z ostatniej chwili

Teksty poddawane głosowaniu na posiedzeniach komisji


Rezultaty wyszukiwania : 297

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termin składania poprawek : 26-02-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termin składania poprawek : 26-02-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Termin składania poprawek : 26-02-2018

PROJEKT OPINII Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Termin składania poprawek : 06-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termin składania poprawek : 31-08-2018

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Posiedzenie
13-09-2018 - 08:37
ENVI Posiedzenie
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Posiedzenie

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza jest generalnie stosowaną procedurą przyjmowania prawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Akty delegowane

Międzyinstytucjonalny rejestr aktów delegowanych