Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Środa, 20 lutego 2019 r.

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Czwartek, 21 lutego 2019 r.

05-02-2019 IMCO_OJ(2019)02-20_1 PE 634.711v01-00
IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 29 stycznia 2019 r. - Wtorek, 29 stycznia 2019 r.

15-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-29_1 PE 632.905v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/14984

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 22 stycznia 2019 r. - Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

07-01-2019 CJ33_OJ(2019)01-22_1 PE 632.770v01-00
IMCO INTA

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ33/8/15195

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 6 grudnia 2018 r. - Czwartek, 6 grudnia 2018 r.

23-11-2018 IMCO_OJ(2018)12-06_1 PE 630.652v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/14661

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 września 2018 r. - Czwartek, 27 września 2018 r.

12-09-2018 CJ33_OJ(2018)09-27_1 PE 627.785v01-00
IMCO INTA

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ33/8/14529