Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 5 listopada 2018 r. - Poniedziałek, 5 listopada 2018 r.

16-10-2018 IMCO_OJ(2018)11-05_1 PE 629.424v01-00
IMCO

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 27 września 2018 r. - Czwartek, 27 września 2018 r.

12-09-2018 CJ33_OJ(2018)09-27_1 PE 627.785v01-00
IMCO INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 10 lipca 2018 r. - Wtorek, 10 lipca 2018 r.

03-07-2018 CJ33_OJ(2018)07-10_1 PE 625.224v01-00
IMCO INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 11 lipca 2018 r. - Czwartek, 12 lipca 2018 r.

25-06-2018 IMCO_OJ(2018)07-11_1 PE 623.886v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/12984