Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549296 PE 549.296v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 31-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

03-02-2015 IMCO_PA(2015)549108 PE 549.108v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 25-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

30-01-2015 IMCO_PA(2015)546596 PE 546.596v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 11-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01713

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

29-01-2015 IMCO_PA(2015)546844 PE 546.844v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termin składania poprawek : 04-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 25-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie dążenia do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: plan działania UE

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 25-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

17-12-2014 IMCO_PA(2014)544472 PE 544.472v01-00
IMCO

Filiz HYUSMENOVA

Termin składania poprawek : 03-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02317

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

08-12-2014 IMCO_PA(2014)541656 PE 541.656v01-00
IMCO

Lara COMI

Termin składania poprawek : 03-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00274

PROJEKT OPINII w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa

17-11-2014 IMCO_PA(2014)541631 PE 541.631v01-00
IMCO

Othmar KARAS

Termin składania poprawek : 10-12-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01743

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

11-11-2014 IMCO_PA(2014)539571 PE 539.571v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termin składania poprawek : 11-12-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00427