Projekty opinii

Skierowanie sprawy do komisji w celu uzyskania jej opinii na temat tekstu ustawodawczego lub nieustawodawczego następuje zwykle na samym początku procedury w Parlamencie Europejskim. W przypadku tekstów ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku tekstów nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Następnie – przed przekazaniem projektów opinii komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania – komisja poddaje je pod głosowanie. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2015 - all sections

Data : 24-07-2014

Odniesienie :

IMCO_PA(2014)536197 PE 536.197v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce