Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Termin składania poprawek : 17-10-2016

  DRAFT OPINION on Report on Competition Policy 2015

15-09-2016 IMCO_PA(2016)589273 PE 589.273v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termin składania poprawek : 18-10-2016

  DRAFT OPINION on European Cloud Initiative

14-09-2016 IMCO_PA(2016)589220 PE 589.220v01-00
IMCO

Eva PAUNOVA

Termin składania poprawek : 13-10-2016

PROJEKT OPINII w sprawie Europejskiej Unii Obrony

06-07-2016 IMCO_PA(2016)583872 PE 583.872v01-00
IMCO

Lara COMI

Termin składania poprawek : 07-09-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06278

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

06-07-2016 IMCO_PA(2016)584233 PE 584.233v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 12-07-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06204

PROJEKT OPINII Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki

23-06-2016 IMCO_PA(2016)585496 PE 585.496v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 06-09-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/04670

PROJEKT OPINII w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

22-06-2016 IMCO_PA(2016)584238 PE 584.238v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termin składania poprawek : 06-09-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06321

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

15-06-2016 IMCO_PA(2016)584229 PE 584.229v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 12-07-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06720

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

25-05-2016 IMCO_PA(2016)583879 PE 583.879v01-00
IMCO

Marco ZULLO

Termin składania poprawek : 28-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05560

PROJEKT OPINII w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych

02-05-2016 IMCO_PA(2016)582122 PE 582.122v01-00
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Termin składania poprawek : 01-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06288