Projekty opinii

Skierowanie sprawy do komisji w celu uzyskania jej opinii na temat tekstu ustawodawczego lub nieustawodawczego następuje zwykle na samym początku procedury w Parlamencie Europejskim. W przypadku tekstów ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku tekstów nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Następnie – przed przekazaniem projektów opinii komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania – komisja poddaje je pod głosowanie. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wszystkie sekcje

Data : 24-07-2014

Odniesienie :

IMCO_PA(2014)536197 PE 536.197v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00606

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce