Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 25-02-2015

  DRAFT OPINION on Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 25-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

17-12-2014 IMCO_PA(2014)544472 PE 544.472v01-00
IMCO

Filiz HYUSMENOVA

Termin składania poprawek : 03-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

08-12-2014 IMCO_PA(2014)541656 PE 541.656v01-00
IMCO

Lara COMI

Termin składania poprawek : 03-02-2015

PROJEKT OPINII w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa

17-11-2014 IMCO_PA(2014)541631 PE 541.631v01-00
IMCO

Othmar KARAS

Termin składania poprawek : 10-12-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01743

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

11-11-2014 IMCO_PA(2014)539571 PE 539.571v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termin składania poprawek : 11-12-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00427

PROJEKT OPINII w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE

17-10-2014 IMCO_PA(2014)539870 PE 539.870v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Termin składania poprawek : 04-12-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01551

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – realizacja priorytetów na rok 2014

03-09-2014 IMCO_PA(2014)537327 PE 537.327v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termin składania poprawek : 11-09-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00852

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wszystkie sekcje

24-07-2014 IMCO_PA(2014)536197 PE 536.197v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 03-09-2014

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00606