Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

19-06-2018 - Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

IMCO 21-06-2018 - 10:54
Addressing unfair trading practices in B2B relations in the online environment

The hearing addressed broadly the emergence of unfair practices in platform to business relationships bearing in mind the increasingly important role of online platforms as vehicles for market access and explored any problems that may arise in terms of lack of redress and more broadly the risk of fragmentation in the internal market. Experts, stakeholders and policy makers exchanged views with the Members.

Położenie : József Antall building, room 4Q1

    Programme
    Vademecum of speakers

Contributions

      P. LOCHBIHLER (Booking.com)