Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
  If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Latest studies/briefing notes:
 
- Welcome pack – online handbook for IMCO Members (intranet website - not accessible outside EP)

   
 
Nie przegap
 

Vicky Ford (ECR/UK) is the new chair of the Committee on Internal Market and Consumer protection, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected by acclamation its vice-chairs Anna Maria Corazza Bildt (EPP/SV), Robert Rochefort (ALDE/FR), Catherine Stihler (S&D/EN) and Sergio Cofferati (S&D/IT). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term.

   
Election of committee chair and vice-chairs

The IMCO Committee hold its constituent meeting (07,07,2014) following the election of its members by the European Parliament on 03.07.14. During this meeting, the Committee elected its bureau, consisting of a chair and up to four vice-chairs, for a two-and-a-half year term.
 

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. koordynacji na szczeblu Unii krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:
(a) swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych,
(b) swobody przedsiębiorczości,
(c) swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;
 
2. funkcjonowania jednolitego rynku, w tym środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego;
 
3. wspierania i ochrony interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;
 
4. polityki i ustawodawstwa dotyczących wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku i egzekwowania praw konsumentów.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce