Z ostatniej chwili

12-01-2018 - 08:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

22-01-2018 15:00 / 18:30 IMCO
23-01-2018 09:00 / 12:30 IMCO
23-01-2018 14:30 / 15:30 IMCO

Biblioteka Multimedialna

04-12-2017 - 15:11
IMCO Posiedzenie
22-11-2017 - 10:10
IMCO Posiedzenie
21-11-2017 - 14:36
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki