Z ostatniej chwili

26-04-2017 - 08:09
picture latest news

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

E-commerce: ending unjustified geo-blocking across the EU

IMCO 25-04-2017 - 15:22

MEPs beefed up rules to ensure that buyers of goods or services from another EU country are treated like local customers in a committee vote on Tuesday. (Przeczytaj więcej)

  •  

Products and services to be made more accessible for disabled persons in the EU

IMCO 25-04-2017 - 15:11

Key products and services, like phones, e-book readers, operating systems and payment terminals, will have to be made more accessible to people with disabilities, under draft EU rules amended in committee on Tuesday. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

02-05-2017 15:00 / 18:30 IMCO
03-05-2017 09:00 / 12:30 IMCO

Biblioteka Multimedialna

25-04-2017 - 15:04
IMCO Posiedzenie
25-04-2017 - 09:03
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Vicky Ford

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki