Z ostatniej chwili

04-09-2017 - 18:16
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

25-09-2017 15:00 / 18:30 IMCO

Biblioteka Multimedialna

04-09-2017 - 15:02
IMCO Posiedzenie
13-07-2017 - 09:36
IMCO Posiedzenie
12-07-2017 - 16:04
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki