Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 278 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 and (EU) 2017/826

08-11-2018 IMCO_AM(2018)630387 PE 630.387v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/13604

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 listopada 2018 r. - Czwartek, 22 listopada 2018 r.

07-11-2018 IMCO_OJ(2018)11-21_1 PE 629.768v01-00
IMCO

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

07-11-2018 IMCO_AD(2018)627039 PE 627.039v02-00
IMCO

Evelyne GEBHARDT

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/13593

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund

06-11-2018 IMCO_AD(2018)627566 PE 627.566v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/13733

  AMENDMENTS 55 - 294 - Draft report - Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules

29-10-2018 IMCO_AM(2018)627947 PE 627.947v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/12813

  AMENDMENTS 295 - 486 - Draft report - Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules

29-10-2018 IMCO_AM(2018)628418 PE 628.418v03-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/12813

  NOTICE TO MEMBERS - Report on the IMCO Mission to Japan on 18-20 September 2018

29-10-2018 IMCO_CM(2018)629644 PE 629.644v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/12026

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/103/EC of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

26-10-2018 IMCO_PR(2018)629546 PE 629.546v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 27-11-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny

24-10-2018 IMCO_PR(2018)629562 PE 629.562v01-00
IMCO

Jasenko SELIMOVIC