Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Wednesday 11 October 2017

20-10-2017 IMCO_PV(2017)10-11-1 PE 612.143v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10434

  OPINION Towards a digital trade strategy

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE 606.248v03-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09924

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 11 października 2017 r. - Czwartek, 12 października 2017 r.

11-10-2017 IMCO_OJ(2017)10-11_1 PE 610.895v02-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10434

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857 PE 604.857v03-00
IMCO

Eva MAYDELL

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09142

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

05-10-2017 IMCO_PR(2017)609529 PE 609.529v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termin składania poprawek : 28-11-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC Regulation]....

05-10-2017 IMCO_PR(2017)609534 PE 609.534v01-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termin składania poprawek : 29-11-2017

  AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion - Annual report on Competition Policy

05-10-2017 IMCO_AM(2017)612074 PE 612.074v01-00
IMCO

Christel SCHALDEMOSE

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10512

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 września 2017 r.

04-10-2017 IMCO_PV(2017)09-25-1 PE 610.806v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10223

PROTOKÓŁ - Czwartek, 28 września 2017 r.

04-10-2017 IMCO_PV(2017)09-28-1 PE 612.023v01-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10224

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 28 września 2017 r. - Czwartek, 28 września 2017 r.

28-09-2017 IMCO_OJ(2017)09-28_1 PE 609.666v02-00
IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10224