Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 367 - 445 - Projekt opinii - Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”)

08-03-2018 IMCO_AM(2018)619102 PE 619.102v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/11043

POPRAWKI 52 - 366 - Projekt opinii - Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”)

02-03-2018 IMCO_AM(2018)619101 PE 619.101v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/11043

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 marca 2018 r. - Środa, 21 marca 2018 r.

01-03-2018 CJ33_OJ(2018)03-21_1 PE 619.082v01-00
IMCO INTA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Termin składania poprawek : 26-03-2018

PROJEKT OPINII W sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

01-03-2018 IMCO_PA(2018)619085 PE 619.085v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termin składania poprawek : 11-04-2018

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 marca 2018 r. - Czwartek, 22 marca 2018 r.

28-02-2018 IMCO_OJ(2018)03-21_1 PE 618.159v01-00
IMCO

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych

28-02-2018 IMCO_PR(2018)618122 PE 618.122v01-00
IMCO

Carlos COELHO

Termin składania poprawek : 27-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku

27-02-2018 IMCO_PR(2018)618324 PE 618.324v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termin składania poprawek : 17-04-2018