Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Revision of consumer law directives (including injunctions):the 'New Deal for Consumers'
17-04-2018 Briefing

Systems and e-Procurement—Improving Access and Transparency of Public Procurement
16-04-2018 Briefing

Working in the European Union
16-04-2018 Czasopisma

Future trade relations between the EU and the UK: Options after Brexit
16-03-2018 Badanie

Optimal Scope for Free Flow of Non-Personal Data in Europe
15-03-2018 Briefing

Single Digital Gateway: how EU could meet expectations of citizens and businesses?
15-02-2018 Briefing

Free flow of non-personal data in the European Union
13-02-2018 Briefing

Geo-Blocking
06-02-2018 Briefing

Liability of Online Service Providers for Copyrighted Content – Regulatory Action Needed?
21-12-2017 Analiza

Digital Services in the Area of Accommodation and Transportation: Economic and Legal Aspects
15-12-2017 Analiza