Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Consumer Choice and Fair Competition on the Digital Single Market in the Areas of Air Transportation and Accommodation
16-10-2018 Badanie

Workshop on “Free Flow of Data - a Cornerstone of the Digital Single Market"
14-09-2018 Badanie

EP-EUI Roundtable on Strategy for Artificial Intelligence in Europe
14-09-2018 Badanie

Directive 2011/7/EU on late payments in commercial transactions
11-07-2018 Analiza

EU consumer protection rules
10-07-2018 Briefing

The legal framework to address “fake news”: possible policy actions at the EU level
15-06-2018 Analiza

Technology as Enabler of Fake News and a Potential Tool to Combat It
15-05-2018 Analiza

Proceedings of the Workshop on the Public Procurement Strategy Package
15-05-2018 Badanie

Revision of consumer law directives (including injunctions):the 'New Deal for Consumers'
17-04-2018 Briefing

Systems and e-Procurement—Improving Access and Transparency of Public Procurement
16-04-2018 Briefing