Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Completing the Digital Single Market for European Consumers and Citizens: Tackling Geo-blocking in the EU - 10th Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market
20-09-2017 Badanie

The new Restrictiveness Indicator for Professional Services: an assessment
15-09-2017 Badanie

Online Platforms: How to Adapt Regulatory Framework to the Digital Age?
08-09-2017 Briefing

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement
09-08-2017 Badanie

The consequences of Brexit on Services and Establishment. Different Scenarios for Exit and Future Cooperation
15-06-2017 Analiza

Consequences of Brexit in the area of public procurement
15-06-2017 Badanie

Proceedings of the Workshop on the consequences of Brexit
15-06-2017 Badanie

Consequences of Brexit in the Area of Consumer Protection
15-06-2017 Badanie

The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process
15-06-2017 Analiza

The Consequences of Brexit for the Customs Union and the Internal Market Acquis for Goods
15-06-2017 Briefing