Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The consequences of Brexit on Services and Establishment. Different Scenarios for Exit and Future Cooperation
15-06-2017 Analiza

Consequences of Brexit in the area of public procurement
15-06-2017 Badanie

Proceedings of the Workshop on the consequences of Brexit
15-06-2017 Badanie

Consequences of Brexit in the Area of Consumer Protection
15-06-2017 Badanie

The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process
15-06-2017 Analiza

The Consequences of Brexit for the Customs Union and the Internal Market Acquis for Goods
15-06-2017 Briefing

An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU 27
15-06-2017 Badanie

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Badanie

Working in the European Union
26-04-2017 Czasopisma

The audiovisual media regulation in the age of on-demand - Thematic Digest
24-04-2017 Czasopisma