Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Working in the European Union
26-04-2017 Czasopisma

The audiovisual media regulation in the age of on-demand - Thematic Digest
24-04-2017 Czasopisma

Audiovisual Media Services Directive: Fact Sheets compilation
24-04-2017 Czasopisma

Consequences of Brexit in the area of public procurement
31-03-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - March 2017
13-03-2017 W skrócie

An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU 27
01-03-2017 Badanie

Optimal Regulatory Model for Telecommunications Services in the EU
15-02-2017 Badanie

Proceedings of the Workshop on "Collaborative Economy"
16-01-2017 Badanie

Reforming e-Communications Services: A Critical Assessment
16-01-2017 Analiza

Extending the Scope of the Geo-Blocking Prohibition: An Economic Assessment
16-01-2017 Analiza