Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

2018/0258(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Jiří POSPÍŠIL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

2018/0232(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Maria GRAPINI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej

2018/0231(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

2018/0220(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Marlene MIZZI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią

2018/2109(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
IMCO

Virginie ROZIÈRE [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

2018/0168(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

2018/0145(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych

2018/0142(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Unijny kodeks celny

2018/0123(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa

2018/0112(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Christel SCHALDEMOSE [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca