Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 2 września 2019 r. - Wtorek, 3 września 2019 r.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 lipca 2019 r.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 10 lipca 2019 r.

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA